Програма підсумкової атестації бакалаврів спеціальності 275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи на здобуття першого (бакалаврського) рівня освіти для студентів галузі знань 10 "Природничі науки" спеціальності 101 «Екологія» ОПП «Екологія транспортної інфраструктури»

Методичні рекомендації та загальні вимоги до виконання кваліфікаційних робіт спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів галузі знань 27 «Транспорт», спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» денної та заочної форм навчання

Методичні рекомендації до оформлення кваліфікаційних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційної програми «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТРАНСПОРТНИХ ТА СУМІЖНИХ ТЕРМІНІВ