Силабуси навчальних дисциплін


Бакалаври

ОПП "Транспортні технології на залізничному транспорті"
ОПП "Екологія транспортної інфраструктури"

Магістри

ОПП "Транспортні технології на залізничному транспорті"
ОПП "Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз"

Силабус - Дослідження впливу людського фактору на функціонування транспортних систем (викладач - доктор технічних наук, професор Самсонкін Валерій Миколайович)

Силабус - Засоби прогнозу та зменшення впливу ризиків та криз (викладач - доктор технічних наук, професор Самсонкін Валерій Миколайович)

Силабус - Системи управління безпекою та навколишнім середовищем у транспортних процесах (викладач - доктор технічних наук, професор Самсонкін Валерій Миколайович)

Силабус - Управління безпекою на транспорті (викладач - доктор технічних наук, професор Самсонкін Валерій Миколайович)

Силабус - Охорона праці в галузі (викладач - кандидат історичних наук, доцент Сорочинська Олена Леонідівна)

Силабус - Soft Skills для кар’єрного зростання (викладач - кандидат технічних наук, доцент Булгакова Юлія Вікторівна)

Силабус - Інноваційні технології Big Data та інформаційної безпеки в управлінні транспортними системами (викладач - кандидат технічних наук, доцент Галан Ольга Вікторівна)

Силабус - Проектний практикум (викладач - кандидат технічних наук, доцент Галан Ольга Вікторівна)

Силабус - Управління ланцюгами постачань (викладач - кандидат технічних наук, доцент Булгакова Юлія Вікторівна)

Силабус - Оцінка ризиків перевізного процесу засобами імітаційного моделювання (викладач - доктор технічних наук, професор Мацюк Вячеслав Іванович)

Силабус - Управління проектами (викладач - кандидат технічних наук, доцент Булгакова Юлія Вікторівна)

Силабус - Гуманітарна логістика та транспортне обслуговування в умовах надзвичайних ситуацій (викладач - доктор технічних наук, професор Мироненко Віктор Кімович)

Силабус - Дослідження соціо-технічних систем (викладач - кандидат технічних наук, доцент Юрченко Оксана Григорівна)

Силабус - Інтелектуальна власність (викладач - кандидат історичних наук Пилипчук Оксана Олегівна)

Силабус - Методи наукових досліджень та академічна доброчесність (викладач - кандидат технічних наук, доцент Щербина Розалія Степанівна)

Силабус - Мультимодальні системи та технології вантажного транспорту (викладач - доктор технічних наук, професор Мироненко Віктор Кімович)

Силабус - Управління ризиками та кризами в транспортних системах (викладач - кандидат історичних наук, доцент Горецький Олексій Анатолійович)

Силабус - Філософія науки і техніки (викладач - доктор історичних наук, старший науковий співробітник Гамалія Віра Миколаївна)

Силабус - Нові виклики для управління ризиками та кризами в транспортних системах (викладач - доктор технічних наук, професор Мироненко Віктор Кімович)

Силабус - Транспортно-експедиторська діяльність (викладач - кандидат технічних наук, професор Габа Василь Васильович)

Силабус - Транспортне та складське забезпечення доставки вантажів (викладач - кандидат технічних наук, професор Габа Василь Васильович)

Силабус - Ділова іноземна мова (викладач - кандидат історичних наук, доцент Гурінчук Світлана Василівна)

Силабус - Іноземна мова наукового спілкування (викладач - кандидат педагогічних наук, доцент Ісаєнко Світлана Анатоліївна)