Про кафедру

Кафедра є однією з найстарших в Університеті і була створена у 1991 році.

Кафедра є випусковою – освітній рівень бакалавр, магістр, PhD та доктор наук – за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» і готує фахівців для широкого кола спеціальностей технологічного спрямування транспортних, і зокрема, залізничної галузей.

Випускники кафедри працюють на керівних та інженерно-технічних посадах підприємств у структурних підрозділах найбільшої транспортної компанії України – АТ «Укрзалізниця» та інших транспортних і логістичних компаніях, різних комерційних структурах, проектних і науково-дослідних установах. На випускників кафедри існує значний попит на ринку праці України та світу: відсоток працевлаштування з року в рік залишається 100%, з яких переважна більшість припадає на транспортну галузь.

До складу кафедри входить вісім осіб штатного складу, з яких три доктора наук та чотири кандидата наук. Більшість викладачів мають професійний досвід позаштатних експертів з проблематики функціонування транспортних систем, розробки та впровадження новітніх транспортних технологій у виробничий процес державних та приватних підприємств. Шестеро викладачів мають досвід стажування та двоє досвід викладання в університетах ЄС – Берлінському технічному університеті, Варшавській політехніці та Технічному університеті Валансьєна (Франція).

Наукова діяльність кафедри має чітке прикладне спрямування, і направлена на формування, вдосконалення та впровадження нових знань про ефективне функціонування різних за структурою та призначенням транспортних систем:

 • нові технології транспортного виробництва в сегменті залізничних вантажних та пасажирських перевезень;

 • розробка комплексних логістичних моделей доставки вантажів та пасажирів у мультимодальному сполученні;

 • управління ризиками та технологічною надійністю транспортних процесів;

 • розробка та впровадження методів встановлення раціональних параметрів транспортних систем та технологічних процесів;

 • впровадження новітніх технологій ресурсозбереження та мінімізації операційних витрат перевізного процесу;

 • розробка та впровадження новітніх інформаційних систем, автоматизації управління та підтримки прийняття рішень при організації перевізних процесів.

Співробітники кафедри

Щербина Розалія Степанівна

Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент


Детальніше

Науковий ступінь — кандидат технічних наук (спеціальність 05.22.01 — транспортні системи).

Вчене звання – доцент.

Посада — завідувачка кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень.

У 1996 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю 7.100403-«Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)». Кваліфікація – інженер з організації перевезень і управління на залізничному транспорті.

На науково-педагогічній роботі з 1 серпня 1996 року.

Викладає дисципліни:

 • Загальний курс транспорту

 • Загальний курс залізничного транспорту

 • Взаємодія видів транспорту

 • Методи наукових досліджень

 • Методи наукових досліджень та академічна доброчесність

Наукові інтереси охоплюють важливі аспекти освіти та транспорту, а саме сучасні технології перевезення пасажирів та вантажів, в тому числі мультимодальних, проблеми безпеки перевезень, екологічну безпеку залізничних перевезень. Є автором понад 30 наукових робіт, у тому числі 2 монографії. Керує аспірантами. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.820.01 зі спеціальностей: 05.22.01 «Транспортні системи», 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів».

Нагороджена нагрудним знаком Південно-Західної залізниці «За сприяння розвитку Південно-Західної залізниці» (2021р.).

Підвищення кваліфікації:

 1. 2019 рік. Варшавський університет технологій (Politechnika Warszawska), факультет транспорту, тренінг для учасників програми ERASMUS+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг (CRENG)». Свідоцтво від 06.12.2019 р., 56 год. (2 кредити ECST)

 2. 2020 рік. Варшавський університет технологій (Politechnika Warszawska) факультет транспорту; участь в майстер- класах в рамках проекту ERASMUS+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» Сертифікат про участь у майстер-класах від 23.12 2020 р., 60 год (2 кредити ECST).

 3. 2020 рік. Український Логістичний Альянс, ТОВ «5ПІЕЛЬ»(5PL»). Підвищення кваліфікації за темою «Організація залізничних вантажних перевезень» Сертифікат про підвищення кваліфікації від 16.10.2020 р., 72 години (1,2 кредити ECST).

 4. 2021 рік. Морський інститут імені контр-адмірала Ф. Ф. Ушакова, в рамках І міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми безпеки на транспорті, в енергетиці, інфраструктурі» з 08 –11.09.2021 р., 24 години (0,8 кредитів ECTS).

 5. 2022 рік. Варшавський університет технологій (Politechnika Warszawska) факультет транспорту; участь в майстер-класах в рамках проєкту ERASMUS+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» Сертифікат про участь у майстер-класах від 17.02 2022 р., 60 год (2 кредити ECST).

Наукові профілі:

Scopus Author ID

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ORCID

Самсонкін Валерій Миколайович

Професор кафедри, доктор технічних наук, професор


Детальніше

Науковий ступінь — доктор технічних наук (спеціальність 05.22.01 — транспортні системи).

Науковий ступінь — доктор технічних наук (спеціальність 05.22.01 — транспортні системи).

Посада — професор кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень.

У 1975 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Автоматизовані системи управління», кваліфікація – інженер-електромеханік. У 1997 році закінчив докторантуру Української державної академії залізничного транспорту за спеціальністю «Експлуатація залізничного транспорту».

На науково-педагогічній роботі з 1975 року.

Викладає дисципліни:

 • Безпека руху на залізничному транспорті

 • Корпоративна культура залізничного транспорту

 • Людський чинник на залізничному транспорті

 • Управління безпекою на транспорті

 • Методи прийняття рішень

 • Дослідження впливу людського фактору на функціонування транспортних систем

 • Засоби прогнозу та зменшення впливу ризиків та криз

 • Системи управління безпекою та навколишнім середовищем у транспортних системах

 • Прикладна психологія та корпоративна культура

До сфери наукових інтересів входить широке коло питань, зокрема: безпека руху на транспорті, надійність та ефективність людського чинника, самоорганізуючі системи, дігіталізація на транспорті, громадянське суспільство України. Автор понад 240 наукових праць, з яких 9 монографій, 7 свідоцтв на інтелектуальну власність, 3 національних стандартів України, а також понад 20 навчально-методичних праць, серед них 8 навчальних посібників. Виконує активну роботу у сфері підготовки наукових кадрів: підготовлено 6 кандидатів та 1 доктор наук; здійснює керівництво аспірантами та консультування з докторського наукового дослідження. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.820.01 зі спеціальностей: 05.22.01 «Транспортні системи», 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів». Член експертної ради Міністерства освіти і науки України.

Член редколегій українських та закордонних наукових фахових журналів.

Нагороди: Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (2009), Знак «Почесному залізничнику» (2003), Знак «Почесний працівник транспорту України» (2005), Знак «Залізнична слава» 3-го ступеня (2013), Знак «За заслуги. Укрзалізниця» 3-го ступеня (2011), та ін.

Підвищення кваліфікації:

 1. Варшавська політехніка, сертифікат про участь у майстер-класах від 23.12 2020 р., проєкт ERASMUS+«Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг», 2 кредити ETCS (60 год).

 2. Політехнічний університет HAUTS-DE-FRANCE (Валаесьєн, Франція), сертифікат, тренінгова програма в рамках проєкту ERASMUS+«Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг», 23.01.2020, 2 кредити ETCS.

 3. ДУІТ, сертифікат, в рамках міжнародного проєкту ERASMUS+«Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг», 20.05.2021, 2 кредити ETCS.

 4. Український державний університет залізничного транспорту, сертифікат, Інтелектуальні транспортні системи, 29.04.2021, 0.6 кредити ETCS.

 5. Український державний університет залізничного транспорту, сертифікат, Міжнародна транспортна інфраструктура ... та корпоративна логістика, 3.06.2022, 20 годин (0.6 кредити ETCS).

 6. Технологічний центр, сертифікат, наукові підсумки 2021, 29.12.2021, 0.3.кредити ETCS.

 7. Міжуніверситетська конференція у м.Кременчук, сертифікат, 8.11.2021, 0.5.кредиту ETCS.

 8. Варшавська політехніка, сертифікат, в рамках міжнародного проєкту ERASMUS+«Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг», 17.02.2022, 2 кредити ETCS (60 год).

 9. Національний університет цівільного захисту (Харків), Міжнародна науково-практична конференція Проблеми надзвичайних ситуацій, травень 2023.

Наукові профілі:

Web of Science Researcher ID

Scopus Author ID

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ResearchGate

Персональна сторінка у ORCID

Стрелко Олег Григорович

Професор кафедри, доктор історичних наук, професор


Детальніше

Науковий ступінь — доктор історичних наук (спеціальність 07.00.07 — історія науки й техніки).

Вчене звання – професор.

Посада — професор кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень.

У 2000 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю 7.100403-«Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)». Кваліфікація – інженер з організації перевезень і управління на залізничному транспорті.

На науково-педагогічній роботі з 1 серпня 2000 року.

Викладає дисципліни:

 • Управління експлуатаційною роботою

 • Управління науковими проєктами

 • Історія транспорту

 • Історія науки і техніки

До сфери наукових інтересів входить широке коло питань в галузях освіти та транспорту, зокрема питання новітніх технологій перевезень пасажирів та вантажів, безпека організації перевезень, екологічна безпека залізничних перевезень, а також питання історії науки й техніки в цілому та історії розвитку транспорту зокрема. Автор понад 180 наукових праць, з яких 3 монографії, а також понад 20 навчально-методичних праць, серед них 4 навчальних посібника (2 з грифом МОН України). Виконує активну роботу у сфері підготовки наукових кадрів: підготовлено 7 кандидатів та 1 доктор наук; здійснює керівництво аспірантами та консультування з докторського наукового дослідження. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.820.01 зі спеціальностей: 05.22.01 «Транспортні системи», 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів».

Член редколегій українських та закордонних наукових фахових журналів (категорії «А» і «Б»).

Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2008р.), нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти» (2015р.), «За наукові та освітні досягнення» (2017р.), нагрудним знаком Південно-Західної залізниці «За сприяння розвитку Південно-Західної залізниці» (2020р.).

Підвищення кваліфікації.

 1. 2016 р.- Mendel University in Brno (Czech Republic)/Eastern European Center of the Fundamental Researchers. Theme –“Educational and scientific research programs for Ph.D. researchers grounded on the European standards”. May-June 2016. Загальний обсяг 150 годин (5 кредитів ЄКТС).

 2. 2019 р.- Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. Тема – “Наукові стратегії та перспективи науки 21 століття. Особливості гуманітарної підготовки здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей”. 4 листопада 2019р.-23 грудня 2019р. Загальний обсяг 210 годин (7 кредитів ЄКТС).

 3. 2020 р.- Університет митної справи та фінансів (Україна). Тема –“Особливості формування та реалізації освітньо-професійної програми зі спеціальності 275 “Транспортні технології” та поєднання теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю при викладанні дисциплін для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології””. 10 березня 2020р.-30 квітня 2020р. Загальний обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

 4. 2020 р.- Варшавська політехніка, факультет транспорту (Польща). Тема –Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг (CRENG). 16-20 листопада 2020р. та 7-10 грудня 2020р. Загальний обсяг 60 годин (2 кредити ЄКТС).

 5. 2022 р.- Університет економіки та права «КРОК» (Україна). Тема –“Управлінський інтелект для освітян”. 7-14 червня 2022р. Загальний обсяг 60 годин (2 кредити ЄКТС).

 6. 2023 р.- International Infrastructure Development Institute, Friendly Avia Support Ltd. (Vilnius, Lithuania). Theme –“Infrastructure development training”. April 6 – May 31, 2023. Загальний обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

 7. 2023 р.- Американська рада з міжнародної освіти, Центр забезпечення якості освіти НаУКМА, проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», платформа онлайн-курсів Prometheus. Тема –“Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів”. 16 вересня 2023р. Загальний обсяг 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Наукові профілі:

Web of Science Researcher ID

Scopus Author ID

Персональна сторінка у Google Scholar.

Персональна сторінка у ResearchGate.

Персональна сторінка у ORCID.

Кириченко Ганна Іванівна

Професор кафедри, кандидат технічних наук, професор


Детальніше

Науковий ступінь — доктор технічних наук (спеціальність 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту).

Вчене звання – професор.

Посада — професор кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень.

У 1976 році закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю Експлуатація залізниць. Кваліфікація – Інженер шляхів сполучення по експлуатації залізниць.

На науково-педагогічній роботі з 1 серпня 2003 року.

Викладає дисципліни:

 • Автоматизовані системи управління на залізничному транспорті

 • Інформаційні системи і технології

 • Системний аналіз транспортних процесів

 • Основи системного аналізу

До сфери наукових інтересів входить широке коло питань в галузях освіти та транспорту, проблеми оптимізації процесів обробки поїздів, вагонів, вантажів, документів та інформації. Інтелектуальні та семантичні технології управління, створення єдиних баз даних міжнародних логістичних систем. Автор близько 100 наукових робіт, а також 8 навчально-методичних праць, серед них співавтор навчального посібника «Транспортно-експедиторська діяльність на залізничному транспорті».

Виконує активну роботу у сфері підготовки наукових кадрів: підготовлено кандидата технічних наук; здійснює керівництво аспірантами. Член спеціалізованої вченої ради Д 08.084.06 зі спеціальностей: 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів», 05.22.09 «Електротранспорт», 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Член редколегії наукового фахового журналу.

Нагороджена Подякою генерального директора Укрзалізниці (2001р.), знаком Почесний залізничник (2011р.), Грамотою Ректора Київського університету економіки транспорту (2018р.), Подякою Південно – Західної залізниці (2023р.).

Підвищення кваліфікації:

 1. Варшавський університет технологій (Politechnika Warszawska) факультет транспорту; участь в майстер- класах в рамках проекту ERASMUS+«Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг»

 2. Сертифікат про участь у майстер-класах від 23.12 2020 р., 60 год (2 кредити ECST);

 3. Український логістичний альянс

 4. Сертифікат №5PL20201016K09 Тема "Організація залізничних вантажних перевезень" Обсяг 2,4 кредиту;

 5. Сертифікат №КР 04635922/000411-22. Тема "Управлінський інтелект для освітян". КРОК. Обсяг 2 кредиту;

 6. Сертифікат про участь. Проект ERASMUS+ «Інженерія криз та ризиків для транспортних послуг» (CRENG) 6-10 грудня 2021 року та 14-17 лютого 2022 року, факультет транспорту Варшавського технологічного університету обсягом 60 годин (2 кредиту).

Наукові профілі:

Scopus Author ID

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ResearchGate

Персональна сторінка у ORCID

Горецький Олексій Анатолійович

Доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент


Детальніше

Науковий ступінь – кандидат історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки й техніки).

Вчене звання – доцент.

Посада – доцент кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень.

У 2003 році закінчив Київський університет економіки та технологій транспорту за спеціальністю 7.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)». Кваліфікація – інженер з організації перевезень і управління на залізничному транспорті.

На науково-педагогічній роботі з 1 вересня 2003 року.

Викладає дисципліни у 2023 – 2024 н.р.:

 • Управління експлуатаційною роботою

 • Основи теорій систем і управління

 • Управління ризиками та кризами в транспортних системах

 • Керування ризиками в транспортній галузі

 • Оцінка ризиків перевізного процесу засобами моделювання

До сфери наукових інтересів входить широке коло питань в галузях освіти та транспорту, зокрема питання новітніх технологій перевезень пасажирів та вантажів, безпека організації перевезень, а також питання історії науки й техніки в цілому та історії розвитку транспорту зокрема. Автор понад 25 наукових праць, з яких 1 монографії, а також понад 5 навчально-методичних праць.

Підвищення кваліфікації

 1. Варшавський університет технологій (Politechnika Warszawska) факультет транспорту; участь в майстер- класах в рамках проєкту ERASMUS+«Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» Сертифікат про участь у майстер-класах від 23.12 2020 р., 60 год (2 кредити ECST)

 2. Варшавський університет технологій (Politechnika Warszawska), факультет транспорту, тренінг для учасників програми ERASMUS+«Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг (CRENG)». Свідоцтво від 06.12.2019 р., 56 год. (2 кредити ECST) 3. Морський інститут імені контр-адмірала Ф. Ф. Ушакова, в рамках І міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми безпеки на транспорті, в енергетиці, інфраструктурі" з 08 –11.09.2021 р., 24 години (0,8 ECTS credits)

 3. Департамент управління рухом АТ «Українська залізниця» Програма стажування за темою: “Підвищення рівня професійної підготовки шляхом поглиблення й удосконалення знань та набуття практичного досвіду в сучасних умовах експлуатації залізниць”. (120 год.). Довідка про стажування від 27.09.2022 №ЦПК-310

 4. Державний університет інфраструктури та технологій, в рамках проекту Європейського Союзу Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» No 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP, з 13 по 20 травня 2021 р., 60 годин (2 кредити) сертифікат про участь №0024 6. Варшавський університет технологій (Politechnika Warszawska) факультет транспорту; участь в майстер-класах в рамках проєкту ERASMUS+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» Сертифікат про участь у майстер-класах від 17.02 2022 р., 60 год (2 кредити ECST)

 5. Служба руху КП «Київський метрополітен». Програма стажування за темою: “Формування нових професійних компетентностей та набуття практичного досвіду щодо організації роботи метрополітену в сучасних умовах» у обсязі 60 годин (2 кредити) з 06 березня 2023 по 20 березня 2023 року.

Наукові профілі:

Scopus Author ID

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ResearchGate

Персональна сторінка у ORCID

Бердниченко Юлія Анатоліївна

Доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент


Детальніше

Науковий ступінь — кандидат історичних наук (спеціальність 07.00.07 — історія науки й техніки).

Вчене звання – доцент.

Посада — доцент кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень.

У 2006 році закінчила Київський університет економіки і технологій транспорту і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту». Кваліфікація – інженер-механік. У 2020 році закінчила Державний університет інфраструктури та технологій за спеціальністю 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті). Кваліфікація – науковий співробітник в транспортній галузі.

На науково-педагогічній роботі з 1 серпня 2009 року.

Викладає дисципліни:

 • Технологія навантажувально-розвантажувальних робіт

 • Вступ до університетських студій

 • Вступ до логістики

 • Академічне письмо та методи наукових досліджень

 • Історія науки і техніки

До сфери наукових інтересів входить широке коло питань в галузях освіти та транспорту, зокрема питання новітніх технологій в логістиці, а також питання історії науки й техніки. Автор понад 100 наукових праць, з яких понад 10 навчально-методичних праць, серед них 2 навчальних посібника. Виконує активну роботу у сфері підготовки наукових кадрів: здійснює керівництво аспірантами.

Заступник головного редактора наукового фахового журналу.

Нагороджена Почесною грамотою директора регіональної філії «Південно-Західна залізниця» за плідну співпрацю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів для залізничного транспорту, чітку організацію педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів, значні здобутки у розвитку галузевої науки та з нагоди професійного свята – дня науки (2017 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2022р.).

Підвищення кваліфікації:

 1. 2019 р.- Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. Тема –“Наукові стратегії та перспективи науки 21 століття. Особливості гуманітарної підготовки здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей”. 4 листопада 2019р.-23 грудня 2019р. Загальний обсяг 210 годин (7 кредитів ЄКТС).

 2. 2020 р.- Варшавська політехніка, факультет транспорту (Польща). Тема – Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг (CRENG). 16-20 листопада 2020р. та 7-10 грудня 2020р. Загальний обсяг 60 годин (2 кредити ЄКТС).

 3. 2022 р.- Університет економіки та права «КРОК» (Україна). Тема –“Управлінський інтелект для освітян”. 7-14 червня 2022р. Загальний обсяг 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Наукові профілі:

Web of Science Researcher ID

Scopus Author ID

Персональна сторінка у Google Scholar‬‬‬

Персональна сторінка у ResearchGate

Персональна сторінка у ORCID

Бібік Світлана Ігорівна

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент


Детальніше

Кандидат технічних наук (спеціальність 05.22.01 — транспортні системи) від 17 січня 2014р.

Вчене звання - доцент від 25 лютого 2016р.

Посада — доцент кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень.

У 2009 році закінчила Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті».

У 2013р. захистила дисертацію на тему : « Удосконалення управління просування вагонів з небезпечними вантажами на залізничній мережі».

На науково-педагогічній роботі з 2009 року.

Викладає дисципліни:

 • Управління експлуатаційною роботою

До сфери наукових інтересів входить коло питань в галузях освіти та транспорту, зокрема питання новітніх технологій перевезень пасажирів та вантажів, перевезення небезпечних вантажів ,безпека організації перевезень, екологічна безпека залізничних перевезень та безпека працівників під час виконання їх службових обовʼязків.

Наукові профілі:

Scopus Author ID

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ORCID

Соловйова Олександра Сергіївна

Cтарший викладач


Детальніше

Посада — старший викладач кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень.

В період з 2014-2019 рр. навчалась в Державному університеті інфраструктури та технологій, де здобула з відзнаками освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр» та «магістр»:

 • в період з 2014-2018 рр. навчалася за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на факультеті «Управління залізничним транспортом» за спеціальністю «Транспортні технології (залізничний транспорт)»;

 • в період з 2018-2019 рр. навчалася за освітньо-професійною програмою підготовки магістра на факультеті «Управління залізничним транспортом» за спеціальністю «Транспортні технології (залізничний транспорт)».

На науково-педагогічній роботі з 1 жовтня 2020 року.

Викладає дисципліну: Безпека руху на залізничному транспорті.

До сфери наукових інтересів відноситься тематика безпеки організації залізничних перевезень, а саме: дослідження методів, заходів та засобів підвищення безпеки руху на залізничному транспорті з метою забезпечення високого рівня безпеки українських залізниць; а також питання посилення транзитного потенціалу України за рахунок оптимізації процесу організації залізничних перевезень, впровадження новітніх та/або удосконалення існуючих технологій перевезень пасажирів та вантажів. Авторка п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection; має 16 праць наукових конференцій (тези, доповіді, матеріали) з професійної тематики.

Нагороджена грамотою від ректора ДУІТ (2023 р.).

Наукові профілі:

Scopus Author ID

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ResearchGate

Персональна сторінка у ORCID

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет управління залізничним транспортом,

Кафедра «Технологій транспорту та управління процесами перевезень»

Адреса: м. Київ, вул. Котельникова 29/18

Електронна адреса: [email protected]