Про кафедру

Кафедра «Управління комерційною діяльністю залізниць» веде свою історію від 2 вересня 1991 року, коли була створена окрема кафедра «Експлуатація залізниць», тоді ще філіалу Харківського інституту інженерів залізничного транспорту. У своєму нинішньому складі кафедра створена у травні 2016 року шляхом відокремлення двох кафедр з кафедри «Управління процесами перевезень».

Кафедра веде підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 275.02 — Транспортні технології (на залізничному транспорті).

До складу кафедри входять 7 осіб штатного складу, з яких докторів наук – 1, кандидатів наук – 6.

Про високий рівень професорсько-викладацького складу кафедри свідчить те, що її викладачі постійно проводять заняття для працівників транспорту України у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації Університету, за темами, які пов'язані з новітніми технологіями залізничних і комбінованих перевезень, забезпеченням схоронності вантажів та безпеки перевезень, вдосконаленням нормативно-правового забезпечення залізничного транспорту.

Основний напрямок наукових досліджень кафедри: підвищення конкурентоспроможності української залізниці в сучасних економічних умовах.

Колективом кафедри успішно виконані науково-дослідні роботи:

 • «Оптимізація системи залізничних перевезень небезпечних вантажів»;

 • «Бізнес-план пілотного проекту приміської залізничної компанії на напрямку Святошин-Тетерів київського залізничного вузла»;

 • «Дослідження стану і тенденцій розвитку транзитних перевезень та розробити пропозиції щодо освоєння перспективних транзитних вантажопотоків через територію України»;

 • «Правила недискримінаційного доступу до інфраструктури залізничного транспорту загального користування»;

 • «Дослідження та визначення дільниць запровадження з урахуванням досвіду держав-членів європейського союзу денних поїздів з тактовим розкладом руху з незначним інтервалом з пасажиромісткістю до 300 чоловік»;

 • «Дослідження та розробка методичних рекомендацій по визначенню вартості робіт та послуг, пов’язаних з перевезенням вантажів, що надаються за вільними (договірними) тарифами, та порядок їх застосування».

Кафедра проводить активну міжнародну діяльність: бере участь у конкурсах заявок на отримання грантів за програмами HORIZON 2020, Erasmus+ K2: Розбудова потенціалу вищої освіти , Erasmus+ K1: Академічна мобільність, British Council Ukraine та ін.

У 2018 році кафедра працювала у команді із підготовки грантової заявки за програмою Європейського Союзу Erasmus+ K2 на тему «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг/ Crisis and Risks engineering for Transport Service – CRENG». Проект CRENG отримав фінансування у розмірі мільйона євро на період з 2018 по 2021 рік. Мета проекту полягає в підтримці розвитку інжинірингу криз та ризиків у сфері транспортних послуг для забезпечення стійкості транспортних систем України (UA), Азербайджану (AZ) та Туркменістану (TM) для їх інтеграції до світової транспортної мережі. Для внеску в розвиток інжинірингу криз та ризиків у сфері транспортних послуг в країнах-партнерах (UA, AZ, TM) буде створене середовище для навчання висококваліфікованих спеціалістів, які затребувані на ринку праці, на засадах Європейських найкращих практик та Болонського процесу.

Співробітники кафедри

Мироненко Віктор Кімович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри


Детальніше

У 1979 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю - «Експлуатація залізниць». Кваліфікація – інженер шляхів сполучення по експлуатації залізниць.

На науково-педагогічній роботі з 1 серпня 1979 року.

Викладає дисципліни:

 • Вантажні перевезення

 • Комерційна та вантажна робота на залізничному транспорті

 • Транспортно-експедиторська діяльність

 • Мультимодальні вантажні перевезення

 • Гуманітарна логістика і транспортне обслуговування в надзвичайних ситуаціях

 • Нові виклики для управління ризиками і кризами в транспортних системах

До сфери наукових інтересів входять організація і технології вантажних перевезень залізничним та мультимодальним транспортом, транспортний сервіс та логістика, комерційна робота транспорту, управління ризиками та кризами.

Керівник відділення «Залізничний транспорт» Центрального наукового центру Транспортної академії України.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.820.01 зі спеціальностей: 05.22.01 «Транспортні системи», 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів».

Член редколегій наукових фахових журналів – «Залізничний транспорт України», «Збірник наукових праць ДУІТ» (серія «Транспортні системи та технології»).

Почесний працівник транспорту України (2002 р.), заслужений діяч Транспортної академії України (2012 р.).

Підвищення кваліфікації

В науково-педагогічній сфері:

Учасник та спікер міжнародних конференцій та майстер-класів, координатор в ДУІТ за проєктом програми ERASMUS+ “Crisis and Risks Engineering for Transport Services” («Управління кризами та ризиками в транспортному обслуговуванні»):

 • 2020 рік – Варшавський університет технологій (Politechnika Warszawska) факультет транспорту; участь в майстер- класах в рамках проєкту ERASMUS+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» 16-20 листопада 2020 та 7-10 грудня 2020 р. Сертифікат про участь у майстер-класах від 23.12 2020 р., 60 год (2 кредити ECST)

 • 2021 рік – Державний університет інфраструктури та технологій, в рамках проекту Європейського Союзу ERASMUS+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» № 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP, з 13 по 20 травня 2021 р., 60 годин (2 кредити ЄКТС) сертифікат про участь №0026

На виробництві:

 • 2021 рік – Департамент комерційної роботи АТ «Українська залізниця», індивідуальний план, тема: «Визначення можливостей використання науково-педагогічних результатів за профілем дисциплін, що викладаються, у практичній діяльності комерційної експлуатації залізниць», обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Період стажування з 22 лютого по 2 квітня 2021 р., довідка № ЦПК – 24/261 від 17.06.2021 р.

 • 2022 рік – Служба руху КП «Київський метрополітен», індивідуальний план, тема: «Формування нових професійних компетентностей та набуття практичного досвіду щодо організації роботи метрополітенів в сучасних умовах», обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Період стажування з 03 жовтня по 11 листопада 2022 р., довідка №13/96 від 11.11.2022 р.

Наукові профілі

Web of Science Researcher ID: HDT-3404-2022

Scopus Author ID: 57208531963

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ResearchGate

Персональна сторінка у ORCID

Габа Василь Васильович

Кандидат технічних наук, професор, професор кафедри


Детальніше

Після закінчення навчання у Дніпропетровському інституті інженерів залізничного транспорту ім. М.І. Калініна протягом 26 років працював на підприємствах залізничного транспорту, більшість із них на керівних посадах.

В 2005 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.22.01 – транспортні системи на тему «Оптимізація параметрів залізничної транспортної системи з метою прискорення доставки вантажів».

На науково-педагогічній роботі з 1 вересня 2001 року.

Викладає дисципліни:

 • Транспортно-експедиторська діяльність

 • Транспортний сервіс

 • Основи транспортно-експедиторського обслуговування

 • Організація перевезень небезпечних та наливних вантажів

 • Умови навантаження та кріплення вантажів

До сфери наукових інтересів входить широке коло питань в галузях транспорту, зокрема питання оптимізація вантажної та комерційної роботи на залізничному транспорті; організація міжнародних перевезень; підвищення конкурентоспроможності залізниць та інше. Автор понад 70 наукових праць, а також понад 20 навчально-методичних праць, серед них 8 навчальних посібників.

За сумлінну працю та значний внесок в підготовку фахівців залізничного транспорту нагороджений відомчими та державними нагородами, а саме: знаком «Залізнична слава» II ступеня, «Почесний залізничник», «Почесний працівник транспорту України», «Заслужений працівник транспорту України», також знаком пошани Київської міської державної адміністрації.

Підвищення кваліфікації

 • 2021 рік – Департамент комерційної роботи АТ «Українська залізниця», індивідуальний план, тема: «Дослідження ефективності роботи підрозділів АТ «Укрзалізниці» у сфері надання транспортних послуг з перевезення вантажів користувачам в умовах реформування залізниць», обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Період стажування з 15 березня по 23 квітня 2021 р., довідка № ЦПК – 24/264 від 17.06.2021 р.

Наукові профілі

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ORCID

Торопов Борис Іванович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри


Детальніше

У 1975 р. закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту ім. М.І. Калініна за спеціальністю «Експлуатація залізниць», протягом 25 років працював на інженерних та керівних посадах в науково-дослідному та проєктно-вишукувальному інституті «Київдіпротранс».

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток пасажирських комплексів на основі закономірностей формування пасажирських потоків» (спеціальність 05.22.01 – транспортні системи). У 2011 році отримав диплом доцента.

На науково-педагогічній роботі з жовтня 1994 року.

Викладає дисципліни:

 • Основи теорії транспортних процесів і систем

 • Проєктування інфраструктури транспортних систем

 • Проєктний аналіз

 • Дослідження та розробка транспортних технологій та проєктів

 • Інфраструктура вокзальних комплексів

До сфери наукових інтересів входить широке коло питань в галузях транспорту, зокрема питання проєктування та реконструкція залізничних станцій та вузлів; принципи побудови, функціонування та розвитку залізничних транспортних систем та їх проєктного аналізу з використанням системного підходу. Автор понад 40 наукових праць, а також понад 15 навчально-методичних праць, відповідальний виконавець 14 науково-дослідних робіт на замовлення АТ «Укрзалізниці» та Мінрегіону, в тому числі керівник обґрунтування доцільності інвестицій будівництва Бескидського тунелю на замовлення ЄБРР і ЄІБ та будівництва других колій на Південно-Західній та Південній залізницях на замовлення французької компанії SISTRA та банків інвесторів, розробник Державної програми впровадження на залізницях України швидкісного руху поїздів; відповідальний виконавець Державних будівельних норм «Споруди транспорту. Залізниці колії 1520мм. Норми проектування» та трьох галузевих та відомчих норм, в т.ч. на проєктування сортувальних та пасажирських пристроїв, одного Національного стандарту «Габарити наближення будівель і рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм».

Здійснення наукового консультування:

 1. АТ «Українська залізниця» філія «Проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» з січня 2017 року. Напрями консультування: аналіз принципових схем розвитку та реконструкції станцій мережі, проекти яких передбачається до розроблення; надання пропозицій щодо можливих варіантів розвитку; технологічна та конструктивна оцінка проектних рішень реконструкції та розвитку станцій.

 2. Комунальна організація «Інститут генерального плану м. Києва». Напрями консультування: прийняття безпосередньої участі у розробленні розділу «Залізничний транспорт» в роботі «Комплексна схема транспорту міста Києва у складі інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони»; надання консультацій з питань розвитку та функціонування залізничного транспорту у містобудівних роботах, які виконувалися КО Київгенплан.

Підвищення кваліфікації

 • 2021 рік – Департамент комерційної роботи АТ «Українська залізниця», індивідуальний план, тема: «Визначення можливостей використання науково-педагогічних результатів за профілем дисципліни Транспортна інфраструктура та Проектний аналіз та інших дисциплін, що викладаються у практичній діяльності комерційної експлуатації залізниць», обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Період стажування з 30 квітня по 11 червня 2021 р., довідка № ЦПК – 24/262 від 17.06.2021 р;

 • 2023 рік – Філія «Проєктно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця», індивідуальний план, тема: «Формування нових професійних компетентностей та набуття практичного досвіду щодо розробки інфраструктурних проєктів в сфері транспортних систем та технологій», обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Період стажування з 06 лютого по 17 березня 2023 р., довідка №20-од. від 17.03.2023 р.

Наукові профілі

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ORCID

Васілова Галина Сергіївна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри


Детальніше

У 2007 році закінчила Київський університет економіки і технологій транспорту за спеціальністю 7.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)». Кваліфікація – інженер з транспорту.

На науково-педагогічній роботі з 1 вересня 2007 року.

Викладає дисципліни:

 • Транспортні засоби

 • Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

 • Проектування транспортної інфраструктури

Здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими кваліфікаційними роботами.

До сфери наукових інтересів входять питання в галузях освіти та транспорту, зокрема питання транспортних технологій та міжнародних перевезень. Має понад 45 наукових праць, з яких понад 10 навчально-методичних праць.

Член-кореспондент Транспортної Академії України.

Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація логістики».

Підвищення кваліфікації

 • 2020 р. – Куявський університеті (Республіка Польща, Влоцлавек). Тема – «Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладачів із технічних наук». 03 серпня 2020р. – 11 вересня 2020р. Загальний обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

 • 2020 р. – Варшавська політехніка, факультет транспорту (Польща). Тема – «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг (CRENG)». 16-20 листопада 2020р. та 7-10 грудня 2020р. Загальний обсяг 60 годин (2 кредити ЄКТС).

 • 2021 р. – Департамент комерційної роботи АТ «Українська залізниця». Тема – «Формування нових професійних компетентностей в сучасних умовах комерційної експлуатації залізниць для використання результатів за профілем дисциплін «Комерційна та вантажна робота на залізничному транспорті», «Залізничні станції та вузли», «Транспортні засоби» та під час керівництва бакалаврськими та магістерськими кваліфікаційними роботами». 22 лютого 2021р. - 02 квітня 2021р. Загальний обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

 • 2021 р. – Державний університет інфраструктури та технологій; Тема у рамках проекту ERASMUS+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг (CRENG)». 13 травня 2021 р. – 20 травня 2021р. Загальний обсяг 60 годин / 2 кредити ЄКТС.

 • 2022 р. – Проект «Inclusive Education in DigEco (PIE)» Erasmus+ project 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP. Тема – «Inclusive Education training for teachers and stakeholders». 27-29 січня 2022р. Загальний обсяг 15 годин (0,5 кредитів ЄКТС).

 • 2022 р. – Академія цифрового розвитку, програма «Цифрові інструменти Google для освіти» від МОН і Google Україна, Тема – «Розширення можливостей використання цифрових інструментів для організації дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу»

  • базовий рівень 03-16 жовтня 2022 р. Загальний обсяг 30 годин (1 кредит ЄКТС);

  • середній рівень 17-23 жовтня 2022р. Загальний обсяг 15 годин (0,5 кредити ЄКТС);

  • поглиблений рівень 24-30 жовтня 2022 р. Загальний обсяг 15 годин (0,5 кредити ЄКТС).

Наукові профілі

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ORCID

Грушевська Тетяна Миколаївна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри


Детальніше

У 2008 році з відзнакою закінчила магістратуру Державного економіко-технологічного університету транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)». Кваліфікація – науковий співробітник у транспортній галузі.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.22.01 – Транспортні системи за темою «Удосконалення організації залізничних приміських перевезень при транспортному обслуговуванні великих міст».

На науково-педагогічній роботі з 1 вересня 2008 року.

Викладає дисципліни:

 • Пасажирські перевезення

 • Дослідження операцій в транспортних системах

 • Умови навантаження та кріплення вантажів

 • Організація та технологія роботи метрополітенів

 • Проєктний аналіз» та «Дослідження транспортних технологій та проєктів

До сфери наукових інтересів входить широке коло питань в галузях транспорту, зокрема питання новітніх технологій перевезень пасажирів та вантажів, безпека організації перевезень. Автор понад 50 наукових праць, а також понад 10 навчально-методичних праць, серед них 1 навчальний посібник.

Нагороджена Подякою ректора університету до дня працівника освіти (Наказ №143 від 28 вересня 2009 року), Почесною Грамотою регіональної філії «Південно-Західна залізниця» (Наказ №НОК-204 від 15 травня 2017 року).

Підвищення кваліфікації

 • 2019 рік – Міжнародне стажування для освітян. Тема: «Академічна доброчесність: виклик сучасності», на базі Вищого Духовного Семінаріуму UKSW за підтримки Фундації ADD (м. Варшава, Польща). Сертифікат про підвищення кваліфікації. Період стажування з 02 грудня по 13 грудня 2019 року, обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

 • 2020 рік – Університет митної справи та фінансів, індивідуальний план, тема: «Особливості формування та реалізації освітньо-професійної програми зі спеціальності 275 «Транспортні технології» та поєднання теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю при викладанні дисциплін для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології», обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Звіт про стажування. Період стажування з 10 березня по 30 квітня 2020 р. Довідка № 10/01/534 від 18.06.2020р.

 • 2020 рік – Варшавський університет технологій (Politechnika Warszawska) факультет транспорту; участь в майстер- класах в рамках проєкту ERASMUS+«Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» 16-20 листопада 2020 та 7-10 грудня 2020 р. Сертифікат про участь у майстер-класах від 23.12 2020 р., 60 год (2 кредити ECST).

 • 2021 рік – Державний університет інфраструктури та технологій, в рамках проекту Європейського Союзу Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» № 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP, з 13 по 20 травня 2021 р., 60 годин (2 кредити ЄКТС) сертифікат про участь №0026.

 • 2021 рік – Департамент комерційної роботи АТ «Українська залізниця», індивідуальний план, тема: «Використання в практичній діяльності сучасних основ комерційної експлуатації залізниць при викладанні дисциплін «Умови навантаження та кріплення вантажів», «Проектний аналіз»», обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Період стажування з 15 березня по 23 квітня 2021 р., довідка № ЦПК – 24/258 від 17.06.2021 р.

 • 2022 рік – Служба руху КП «Київський метрополітен», індивідуальний план, тема: «Формування нових професійних компетентностей та набуття практичного досвіду щодо організації роботи метрополітенів в сучасних умовах», обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Період стажування з 03 жовтня по 11 листопада 2022 р., довідка №13/97 від 11.11.2022 р

 • 2023 рік – Філія «Проєктно-вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця», індивідуальний план, тема: «Формування нових професійних компетентностей та набуття практичного досвіду щодо розробки інфраструктурних проєктів в сфері транспортних систем та технологій», обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Період стажування з 06 лютого по 17 березня 2023 р., довідка №21-од. від 17.03.2023 р.

Наукові профілі

Web of Science Researcher ID: AAA-5957-2021

Scopus Author ID: 57208531432

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ResearchGate

Персональна сторінка у ORCID

Юрченко Оксана Григорівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри


Детальніше

У 2004 році закінчила Київський університет економіки і технологій транспорту за спеціальністю 7.100403 - «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)»». Кваліфікація – інженер з експлуатації залізниць.

На науково-педагогічній роботі з 1 вересня 2004 року.

Викладає дисципліни:

 • «Залізничні станції та вузли»

 • «Комерційна та вантажна робота на залізничному транспорті»

 • «Дослідження соціо-технічних систем»

 • «Управління експлуатаційною роботою»

 • «Організація перевезень небезпечних та наливних вантажів»

До сфери наукових інтересів входять питання організації міжнародних перевезень; розробка та удосконалення засобів та технологій з метою оптимізації вантажної та комерційної роботи на залізничному транспорті; удосконалення логістичних схем в перевезенні вантажів; підвищення конкурентоспроможності залізниць тощо.

Автор понад 60 наукових праць, з яких 4 монографії (включаючи 1 в базах даних SCOPUS), а також понад 20 навчально-методичних праць, серед них 4 навчальних посібника. Здійснює керівництво студентами магістрами та бакалаврами. Член-кореспондент Транспортної академії України, Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація логістики».

Учасник міжнародного проєкту «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг / Crisis and Risks Engineering for Transport Services (CRENG)» за програмою Erasmus+ K2.

Підвищення кваліфікації

 • 2020 р. Варшавська Політехніка, факультет транспорту (Республіка Польща); Сертифікат від 23.12.2020 р.; Тема стажування (підвищення кваліфікації) у рамках проекту ERASMUS+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг (CRENG)». Строк стажування (підвищення кваліфікації ) 16-20 листопада 2020 р. по 7-10 грудня 2020 р. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації (стажування) 60 годин / 2 кредити ЄКТС

 • 2021 р. Департамент комерційної роботи АТ «Українська залізниця», Довідка про стажування від 17.06.2021 р. Тема стажування (підвищення кваліфікації) «Формування нових професійних компетентностей в сучасних умовах комерційної експлуатації залізниць для використання результатів за профілем дисциплін, строк підвищення кваліфікації (стажування) з 26.04.2021 р. по 04.06.2021 р. в обсязі 180 год (6 кредитів ECST)

 • 2021 р. Державний університет інфраструктури та технологій, сертифікат про участь №0134, тема стажування (підвищення кваліфікації) в рамках проекту Європейського Союзу Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» № 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP, строк стажування (підвищення кваліфікації) з 13 по 20 травня 2021 р., обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації (стажування) 60 годин (2 кредити)

Наукові профілі

Web of Science Researcher ID: HDM-3355-2022

Scopus Author ID: 57523534400

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ResearchGate

Персональна сторінка у ORCID

Рудюк Марина Василівна

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри


Детальніше

У 2003 році закінчила Київський університет економіки і технологій транспорту за спеціальністю 7.100403 - «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)». Кваліфікація – інженер з експлуатації залізниць.

На науково-педагогічній роботі з 1 вересня 2006 року.

Викладає дисципліни:

 • Залізничні станції та вузли

До сфери наукових інтересів входять питання транспортної логістики, функціонування логістичних систем, вантажні перевезення тощо.

Автор понад 30 праць, з яких 24 наукового характеру; а також 6 навчально-методичних праць, серед них 1 навчальний посібник. Здійснює керівництво студентами магістрами та бакалаврами. Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація логістики».

Підвищення кваліфікації

 • 2020 р. Варшавський університет технологій (Politechnika Warszawska) факультет транспорту; участь в майстер- класах в рамках проєкту ERASMUS+«Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» Сертифікат про участь у майстер-класах від 23.12 2020 р., 60 год (2 кредити ECST)

 • 2020 р. Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща). Відділ дидактики; Тема – професійний розвиток та педагогічна майстерність викладачів із технічних наук. За фахом технічних наук в обсязі 6 кредитів (180 годин). з 03.08.2020 р. по 11.09.2020 р. Сертифікат №TSY-31133-KSW

 • 2020 р. Департамент комерційної роботи АТ «Укрзалізниця», індивідуальний план, тема: «Формування нових професійних компетентностей в сучасних умовах комерційної експлуатації залізниць для використання результатів за профілем дисциплін «Комерційна та вантажна робота на залізничному транспорті», «Залізничні станції та вузли»», 180 годин (6 кредитів) довідка видана 17.06.2021 р. №ЦПК-24/259

 • 2020 р. Державний університет інфраструктури та технологій, в рамках проекту Європейського Союзу Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» No 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP, з 13 по 20 травня 2021 р., 60 годин (2 кредити) сертифікат про участь №0139

Наукові профілі

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ORCID

Булгакова Юлія Вікторівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри


Детальніше

У 2007 році закінчила Приазовський державний технічний університет за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (міжнародні перевезення)» та здобула кваліфікацію магістра з транспортних технологій.

У 2011 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.22.01 – Транспортні системи на тему «Управління транспортною системою промислового підприємства». У 2018 р. отримала диплом доцента.

Науково-педагогічний досвід з 1 вересня 2007 року.

З 2021 року начальник відділу міжнародних зв'язків Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни:

 • «Транспортне та складське забезпечення перевезення вантажів»

 • «Управління ланцюгами постачань та транспортними мережами»

 • «Управління проектами»

 • «Транспортні технології логістики»

Сфери наукових інтересів

 • Системи підтримки прийняття рішень в управлінні ланцюгами постачання

 • Управління ризиками транспортних процесів

Особисті досягнення

Є автором понад 70 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 3 монографії, 17 наукових статей. Є виконавцем 5 науково-дослідних робіт.

У 2017 р. була у складі робочої групи проекту по створенню центру інноваційного підприємництва в м. Маріуполь, який фінансувався Агентством США з міжнародного розвитку – USAID.

З 2018 по 2023 р. була менеджером міжнародного освітнього проекту Erasmus+ K2 «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг (https://creng.eu/).

З вересня 2020 року є членом Інституту проектного менеджменту (https://www.pmi.org/)

В 2022 член науково комітету міжнародної наукової конференції «Transport of XXI Century» (Варшавська Політехніка, Польща, посилання: https://www.lstp.pw.edu.pl/).

В 2023 член науково комітету міжнародної наукової конференції «Logistic Systems: Theory and Practice» (Варшавська Політехніка, Польща, посилання: https://www.transport21.pw.edu.pl/).

Підвищення кваліфікації:

 • Запорізький національний університет, підвищення кваліфікації з курсу «Транспортний менеджмент і логістика» за спеціальністю 073 Менеджмент. Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 21.11.2018 р., 300 годин (10 кредитів ECTS).

 • Берлінський технічний університет (Берлін, Німеччина), участь в тренінгу в рамках проєкту ERASMUS+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» з 9 по 20 вересні 2019 р. Сертифікат про участь від 20.09 2019 р., 60 годин (2 кредити ECTS).

 • Варшавський університет технологій (Politechnika Warszawska) факультет транспорту, участь в тренінгу в рамках проєкту ERASMUS+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» з 29 листопада по 6 грудня 2019 р. Сертифікат про участь від 6.12 2019 р., 60 годин (2 кредити ECST).

 • Варшавський університет технологій (Politechnika Warszawska) факультет транспорту, участь в майстер-класах в рамках проєкту ERASMUS+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» з 16 по 20 листопада, 7 по 10 грудня 2020 р. Сертифікат про участь у майстер-класах від 10.12 2020 р., 60 годин (2 кредити ECST).

 • Державний університет інфраструктури та технологій, в рамках проекту Європейського Союзу Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» No 598218-EPP-1-2018-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP, з 13 по 20 травня 2021 р., 60 годин (2 кредити) сертифікат про участь No 0014.

 • Університет Миколаса Ромеріса, Литва. Участь в майстер- класах в рамках проєкту ERASMUS+ No 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco) з 25 лютого по 23 березня 2021 р. Сертифікат про участь у майстер-класах № D-72-2021 від 24.03.2021 р., 60 годин (2 кредити ECST).

 • Університет Миколаса Ромеріса, Литва. Участь в майстер- класах із методології впровадження інклюзивної освіти в рамках проєкту ERASMUS+ No 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco) з 27 по 29 січня 2022 р. Сертифікат про участь у майстер-класах № Р203-2022 від 29.01.2022 р., 15 годин (0,5 кредити ECST).

 • Варшавський університет технологій (Politechnika Warszawska) факультет транспорту; участь в майстер- класах в рамках проєкту ERASMUS+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» з 6 по 12 грудня 2021, з 14 по 17 лютого 2022 р. Сертифікат про участь у майстер-класах від 17.02.2022 р., 60 годин (2 кредити ECST).

Наукові профілі:

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка ORCID

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет управління залізничним транспортом,

Кафедра «Управління комерційною діяльністю залізниць»

Адреса: м. Київ-49, вул. Михайла Котельникова, 29/18