Про кафедру

Свою сучасну назву – «Філософія та історія науки і техніки» — кафедра отримала у 2016 році. На даний момент на кафедрі плідно працюють 8 штатних викладачів, з яких 2 – докторів наук, 6 — кандидатів наук.

Очолює кафедру з 2014 року доктор історичних наук, старший науковий співробітник Віра Миколаївна Гамалія.

Організація та якість навчання з предметів, що читаються на кафедрі, визначаються вимогами державних стандартів. Кваліфікація усіх науково-педагогічних працівників відповідає дисциплінам, які вони викладають.

Планування науково-дослідної роботи відбувається з урахуванням наукових інтересів кожного члена кафедри та його наукової спеціалізації.

На кафедрі функціонує науково-методологічний семінар, в рамках якого розглядаються найбільш актуальні проблеми сучасної науки. Викладачі активно беруть участь в наукових конференціях та публікують свої дослідження у фахових виданнях.

Викладачі кафедри беруть участь у розробці практичних і наукових рекомендацій з соціально-економічного та політичного розвитку країни.

Успішно проводиться наукова робота серед студентів. З цією метою проводяться олімпіади, наукові конференції, круглі столи, майстер-класи, зустрічі з фахівцями-практиками.

Сучасне викладання обумовлено не простим репродукуванням отриманих знань, а їх творчим використанням для розв’язання нових, нестандартних завдань у нових, нестандартних ситуаціях. У зв’язку з цим розробка та впровадження інноваційних методів викладання є також необхідним елементом роботи кафедри.

Приділяється відповідна увага методиці викладання, творчій розробці і вдосконаленню навчальних програм, створенню проблемних підручників та навчальних посібників, методичних розробок, застосуванню інтерактивних методів навчання (лекції-дискусії, семінари-діалоги, інтерактивні та ділові ігри, науково-практичні презентації, навчальні тести, швидке опитування, електронні підручники, візуальні матеріали тощо).

Усі викладачі кафедри впроваджують кредитно-модульну систему організації навчального процесу, розробляються та друкуються методичні вказівки для студентів з модульно-рейтингової технології навчання.

Кафедра має значні перспективи щодо підвищення навчально-методичного і наукового рівня, підвищення ролі і значущості університету.

Співробітники кафедри

Гамалія Віра Миколаївна

Доктор історичних наук, старший науковий співробітник


Детальніше

У 2010 році було присвоєно науковий ступінь доктора історичних наук за спеціальністю «Історія науки й техніки».

З 2012 року – професор, а з 2014 – завідувач кафедри «Філософія та історія науки і техніки».

У 2003-2012 роках працювала науковим співробітником у Національній академії наук України.

У 2012 році була обрана дійсним членом Академії наук вищої освіти України.

Головні напрямки наукових досліджень:

 • історія науки і техніки;

 • історія біології та медицини;

 • освітні та гендерні проблеми;

 • питання термінології.

Викладає:

 • історію розвитку транспорту;

 • політологію;

  історію України;

  основи педагогіки вищої школи;

  філософію науки і техніки.

Хромова Ольга Ігорівна

Кандидат філософських наук, доцент


Детальніше

В 1994 р. закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Історія».

В 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Анархія як соціально-культурний феномен (аксіологічний аспект).

В 2005р. отримала вчене звання доцента.

З 2014 р. працює в університеті на посаді доцента кафедри «Філософія та історія науки і техніки».

Головні напрямки наукових досліджень:

 • соціальна філософія та філософія історії;

 • філософія освіти;

 • політична філософія.

Викладає дисципліни:

 • історія української культури;

 • соціологія.

Е-mail: [email protected].

Бердій Тетяна Степанівна

Кандидат філософських наук, доцент


Детальніше

Тема дисертації «Співвідношення етнічної та національної ідентичностей»

Головні напрямки наукових досліджень: філософія, соціальна психологія.

Викладає нормативні курси з психології, етики бізнесу, філософії.

Е-mail: [email protected].

Пилипчук Оксана Олегівна

Кандидат історичних наук, старший викладач


Детальніше

Народилась 6 квітня 1978 р. в м. Києві.

У 2000 р. закінчила Державний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Швейні вироби» і здобула кваліфікацію інженер-конструктор-технолог.

З 2000 по 2002 рр. працювала за спеціальністю.

З 2003 по 2006 рр. навчалась в аспірантурі Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України (ЦДПІН). У 2006 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. Тема дисертації: «Історія Київського відділення Російського технічного товариства (1871–1919)».

З 2006 по 2010 рр. працювала науковим співробітником відділу Історії науки і техніки ЦДПІН.

У 2013 рр. закінчила з відзнакою Київський інститут права НАН України за спеціальністю «Правознавство», спеціалізація «Адвокатура. Прокуратура. Суд» та здобула кваліфікацію юрист.

У 2011–2017 рр. працювала в Державному економіко-технологічному університеті транспорту на кафедрі Управління процесами перевезень.

З 2017 р. по теперішній час працює в Державному університеті інфраструктури та технологій на кафедрі Філософії та історії науки і техніки.

Викладає юридичні дисципліни:

 • «Правознавство»;

 • «Транспортне право»;

 • «Інтелектуальна власність»;

 • «Трудове право» на факультеті Управління залізничним транспортом».

 • З 2016 р. навчається в докторантурі ДУІТ. Тема дисертації: «Історія Київського юридичного товариства (1871–1917)».

  Сфера науковий інтересів: історія науки, техніки і права.

Спис Ольга Анатоліївна

Кандидат філософських наук, доцент


Детальніше

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Суспільно-політичні та соціокультурні імплікації пізнього протестантизму в процесі трансформації українського суспільства».

У 2013 році присвоєно звання доцента.

З 2010 року – доцент кафедри «Філософія та історія науки і техніки».

Головні напрямки наукових досліджень:

 • мовознавство;

 • етика;

 • релігієзнавство.

Викладає нормативні дисципліни:

 • українська мова за професійним спрямуванням;

 • історія української культури;

 • філософські проблеми сучасності;

 • релігієзнавство.

  Контакти

  Державний університет інфраструктури та технологій,

  Київський інститут залізничного транспорту,

  Факультет «Управління залізничним транспортом»,

  Кафедра «Філософія та історія науки і техніки»

  Адреса: 03115, м. Київ, вул. М. Котельникова, 29/18

  Телефон завідувача кафедри: +38(044) 591-51-04

  Телефон кафедри: +38(044) 452-11-45

  Електронна адреса: [email protected].