Про кафедру

Кафедра «Екології та безпеки життєдіяльності» (ЕБЖ) створена у 1996 poці в структурі факультету Управління залізничним транспортом.

Фундаментом усіх дисциплін природничо-наукового циклу є екологія, викладання якої формує основний зміст навчальної та науково-методичної роботи кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності». Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється за такими науковими напрямками: екологія та охорона навколишнього середовища на транспорті, охорона праці на залізничному транспорті. Одним з найважливіших напрямків роботи кафедри є формування екологічного світогляду у студентів. При кафедрі функціонує лабораторія хімії та екології.

Кафедра забезпечує підготовку першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 101 «Екологія» за освітньою програмою «Екологія транспортної інфраструктури». Згідно із цією програмою кафедра займається підготовкою інженерно-технічних працівників у галузі екології, здатних розв’язувати екологічні завдання.

Колектив кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності» здійснює різнопланові наукові дослідження, які знаходять свою реалізацію в постійному оновленні дисциплін, підготовці наукових кадрів, залученні молоді до науково-педагогічної діяльності.

Кафедра веде підготовку студентів за такими дисциплінами: «Транспортна географія», «Ресурсозберігаючі технології на транспорті», «Основи екології», «Екологія», «Транспортна екологія», «Екологічна безпека», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони пpaці», «Охорона праці в галузі», «Екологія за професійним спрямуванням», «Хімія», «Основи ергономіка», «Ергономіка на залізничному транспорті», «Цивільний захист», «Історія розвитку залізничного транспорту», та дисципліни юридичного циклу «Правознавство», «Трудове право», «Інтелектуальна власність».

Співробітники кафедри

Пилипчук Олег Ярославович

Завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор


Детальніше

Закінчив Чернівецький Державний Університет у 1970 році за спеціальністю «Біологія та хімія» та отримав кваліфікацію «біолог, викладач біології та хімії». У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 07.00.07 Історія науки і техніки на тему «Киевское общество естествоиспытателей 1869-1929».

У 1997 році отримав диплом професора кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності».

Автор понад 500 праць та 48 монографій.

Викладає дисципліни:

 • Транспортна екологія;

 • Історія залізничного транспорту;

 • Екологічна безпека.

Сорочинська Олена Леонідівна

Доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент


Детальніше

Закінчила Київський університет економіки і технологій транспорту у 2007 році за спеціальністю «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту» та здобула кваліфікацію «магістр, інженер-механік». У січні 2010 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – Історія науки і техніки на тему «Діяльність О.С. Раєвського в контексті розвитку залізничного транспорту».

З 2018 року доцент кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності».

Автор понад 30 наукових праць в галузі охорони праці.

Викладає дисципліни:

 • Основи охорони праці;

 • Охорона праці в галузі.

Персональна сторінка у ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2477-1275.

Пічкур Тетяна Валеріївна

Доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент


Детальніше

Закінчила Київський національний університет ім. М.А. Драгоманова у 1993 році за спеціальністю «Географія та біологія, та отримала кваліфікацію «вчитель географії та біології».

Захистила дисертацію на здобуття науково ступеня кандидата історичних наук,, спеціальність 032 Історія та археологія (07.00.07 — історія науки і техніки). Тема дисертації: «Розвиток еволюційної теорії в Україні (друга половина XIX — перша чверть XX ст.)».

З 2004 року доцент кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності».

Викладає дисципліни:

 • Основи екології;

 • Екологія;

 • Транспортна географія;

 • Цивільний захист.

Висоцька Тетяна Іванівна

Доцент кафедри, кандидат хімічних наук, доцент


Детальніше

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка у 1975 році за спеціальністю «Хімія» та отримала кваліфікацію «Хімік» за спеціалізацією «аналітична хімія. У 1987 році захистила дисертацію на здобуття наукового степеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 Аналитическая химия, на тему «Аналитические реакции ионов кадмия с фромоформными реагентами и поверхносно-активными веществами и их применение».

З 1997 року доцент по кафедрі «Екологія та безпека життєдіяльності на залізничному транспорті».

Викладає дисципліни:

 • Хімія.

Паращенко Ірина В’ячеславівна

Доцент кафедри ЕБЖ, кандидат с.-госп. наук


Детальніше

Закінчила Національний аграрний університет (зараз — Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП)) у 2003 році за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», та отримала кваліфікацію «еколог сільськогосподарського виробництва». У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук, спеціальність 03.00.16 «Екологія». Тема дисертації: «Екотоксикологічна оцінка небезпечності свинцю в компонентах агроекосистеми».

З 2018 року працює на посаді доцента кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності»

Викладає дисципліни:

 • Основи екології;

 • Ресурсозбергаючі технології на транспорті.

Соловйова Любов Маратівна

к. і. н., доцент кафедри


Детальніше

У 1998 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Біологія».

У квітні 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – Історія науки і техніки на тему «Науковий доробок В.Є. Тімонова (1862-1936) в галузі гідротехніки та водного транспорту».

З 2018 – по теперішній час. Член спеціалізованої вченої ради К.26.820.02 Державного університету інфраструктури та технологій.

З 2018 – по теперішній час. Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Державного університету інфраструктури та технологій.

Має 32 публікації, з них 28 наукових та 4 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Брала участь у 15 конференціях.

Працює в ДУІТ з 14 квітня 2003 р. на посадах методиста та завідувача лабораторії.

З 2012 – по теперішній час викладає на кафедрі екології та безпеки життєдіяльності. 24 вересня 2020 присвоєно вчене звання доцента кафедри.

Основні навчальні курси, які викладає:

 • Основи ергономіки;

 • Ергономіка на залізничному транспорті.

Персональна сторінка у ORCID.

Список робіт.

Савчук Марина Вікторівна

кандидат с.-госп. наук, старший викладач


Детальніше

У 2013 році отримала диплом магістра Національного університету біоресурсів і природокористування України, за спеціальністю Екологічна біотехнологія та біоенергетика (з відзнакою).

У 2014 році отримала диплом магіста з другої вищої освіти НУБіП України за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація».

З 2014 року навчалася в аспірантурі НУБіП України за спеціальністю 03.00.20 «Біотехнологія».

2018 року pахистила дисертацію за спеціальністю 03.00.16 Екологія на тему «Екологічна оцінка Nb-вмісних нанокомпозитів на основі сапоніту».

Міжнародне стажування, тренінги, конференції:

 • Прослухано навчальний курс "Біофотоніка - Рига 2013", Латвійський університет, Рига, Латвія, 26-28 серпня 2013 р.

 • Стажування в університеті Перпіньяна Via Domitia, Перпіньян, Франція, 23 листопада-3 грудня, 2014р.

 • Стажування в рамках молодіжний проекту - розробка біосенсорів на основі нанотехнологій для сільського господарства - біосенсори-AGRICULT (Марі Кюрі - Міжнародний персонал, схема обміну результатами досліджень), Латвійський університет, Рига. Червень-липень 2015 р.; Жовтень 2015 р.; Березень-вересень 2016 р.

Наукові інтереси: біосенсорика, екологія, нанотехнології, мікробіологія.

Досягення:

 • Стипедіат програми Віктора Пінчука «Завтра.юа», Київ, 2012-2013 рр., 2013-2014 рр.

 • Переможець міжнародної молодіжної програми "Alltech young scientist", 2 місце на Всеукраїнському етапі Київ, 2014-2015 рр.

 • Переможець в секції найкраща постерна доповідь на міжнародному комерційно-науковому форумі EuroNanoForum, Рига, 2015 р.

Викладає дисципліни:

 • Метеорологія та кліматолоігя;

 • Основи біобезпеки та біоетики.

Список наукових робіт.

Сальнікова Анна Валеріївна

кандидат с.-госп. наук, старший викладач


Детальніше

Освіта.

У 2010 році закінчила Національний університет водного господарства та природокористування, факультет екології та збалансованого природокористування. В 2015 році після навчання в очній аспірантурі Національного університету біоресурсів та природокористування України на кафедрі загальної екології та безпеки життєдіяльності, захистила кандидатську дисертацію на тему: «Наукові основи переходу від традиційного до органічного виробництва продукції рослинництва» за двома спеціальностями: 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки).

Викладацька діяльність.

Асистент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України з 2014 року.

З 2016 року – старший викладач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України.

З 2020 року – старший викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Державного університету інфраструктури та технологій.

Науково-педагогічний стаж понад 5 років.

Наукова діяльність.

Наукових фахових робіт – понад 50; співатор 3 монографій.

НПП з ділової та професійної англійської мови та методики викладання англійською мовою (НУБіП України, 2016, СС 00493706/000496-16), Використання хмарних сервісів Майкрософт у навчальному процесі (НУБіП України, 2016, СС 00493706/001304-16).

Викладає дисципліни:

 • Екологія людини;

 • Грунтознавство;

 • Загальне землезнавство.

Навчання

Викладання дисциплін кафедри ведеться на 4-ох спеціальностях підготовки фахівців:

 • 273 «Залізничний транспорт»;

 • 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;

 • 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології»;

 • 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)».

На кафедрі проводяться всі види занять за дисциплінами:

 • Основи екології;

 • Екологічна безпека;

 • Екологія за професійним спрямуванням;

 • Хімія;

 • Транспортна екологія;

 • Основи охорони праці;

 • Охорона праці в галузі;

 • Безпека життєдіяльності;

 • Ергономіка на залізничному транспорті;

 • Основи ергономіки;

 • Цивільний захист;

 • Господарське право;

 • Правознавство;

 • Трудове право;

 • Історія розвитку залізничного транспорту;

 • Право;

 • Міжнародне приватне право;

 • Правові засади адміністративної діяльності;

На балансі кафедри знаходяться одна спеціалізована лабораторія Хімії, яка обладнана необхідним устаткуванням для проведення лабораторних робіт та три спеціалізовані аудиторії «Охорони праці», «Цивільного захисту», «Екології», в якій проводяться лекційні, практичні заняття та індивідуальні заняття студентів під керівництвом викладача. Працівники кафедри постійно працюють над підвищенням технічного оснащення навчального процесу та підготовкою і виданням нових навчальних матеріалів.

Співробітники кафедри разом зі студентами та аспірантами постійно беруть участь в різноманітних олімпіадах, конференціях (Одеса, Київ, Харків), в т.ч. міжнародних.

Наукова діяльність

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • Удосконалення та розробка методів екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності;

 • Удосконалення методів управління охороною праці на залізничному транспорті;

 • Моделювання і прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища на залізничному транспорті;

 • Розробка системи аналізу та прогнозування забруднення навколишнього середовища на підприємствах залізничного транспорту.

Основні наукові публікації викладів кафедри:

 1. Пилипчук О.Я. Екологічна безпека / О.Я. Пилипчук // Історія науки і техніки: Зб. наук. праць (ДЕТУТ). – К., 2012. – Вип 2.- С. 205-215.

 2. Пилипчук О.Я. До історії розробки проблем глобальної екології / О.Я. Пилипчук // Історія освіти, науки і техніки: Мат. VІІІ Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, 21 травня 2013 р.- К, 2013. – С. 168-169.

 3. Пилипчук О.Я. Екологія та охорона природи в науковій спадщині професора І.І. Пузанова (1885–1971) / О.Я. Пилипчук // Історія науки і техніки: Зб. наук. праць (ДЕТУТ). – К., 2013. – Вип 3.– С. 191–199.

 4. Пилипчук О.Я. Теорія еволюції як науковий феномен / О.Я. Пилипчук // Історія науки і техніки: Зб. наук. праць (ДЕТУТ). – К., 2013. – Вип 4.- С. 204-216.

 5. Пилипчук О.Я. Екологія як основа сталого розвитку Барського району Поділля / О.Я. Пилипчук. – Бапрська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку. – К.; Бар, 2016. – С. 43–47.

 6. Сорочинська О.Л. Моделювання процесів управління системою охорони праці в проектах інфраструктури метрополітену / О.Л. Сорочинська, І.І. Кульбовський // Науковий журнал Національного транспортного університету: «Управління проектами, системний аналіз і логістика». Частина 1: Серія «Технічні науки». – Вип. 16. – К.: НТУ, 2016. – С. 43-49. (Sience Index).

 7. Sorochinska Е. Psychological aspects of workplace safety in the infrastructure projects of underground / Е. Sorochinska, I. Kulbovskiy // Metallurgical and Mining Industry. – №11. – 2016. – Р.24-30 (Index Copernicus).

 8. Sorochinska Е. Analysis of ways of improving the conditions of labor protection at the enterprise / Е. Sorochinska // Metallurgical and Mining Industry. – № 12. – 2016. – Р.12-16. (Index Copernicus).

 9. Sorochinska Е. Methodological aspects of electric safety sustem analysis at underground enterprises / Е. Sorochinska, I. Kulbovskiy, G. Golub, O. Bambura // Metallurgical and Mining Industry. – №5. – 2017. – Р.14-22 (Index Copernicus).

 10. Sorochinska Е. Experimental confirmation of the theory of implementation of the coupled design of center girder of the hopper wagons for iron ore pellets [Text] / O. Fomin, I. Kulbovskiy, Е. Sorochinska, S. Sapronova, О. Bambura // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, Issue 1 (89). – P. 11–19. doi: 10.15587/1729-4061.2017.109588 (Scopus).

 11. Высоцкая Т.И. Спектрофотометрические характеристики 4-(2-передил-азо)-резорцина и комплекса с кадмием в присутствии длинноцепочечных ПАВ / Т.И. Высоцкая, М.М. Тананайко // Украинский химический журнал. – 2013. – Вип. 48. — № 6. – с. 54 — 57.

 12. Высоцкая Т.И. Реакции кадмия с 4-(2-передил-азо)-резорцином и цетил-перединием хлористым / Т.И. Высоцкая, М.М. Тананайко // Известия ВУЗов: Химия и химическая технология. – 2014. – Вип. 27. — № 5. – с. 54 — 57.

 13. Висоцька Т. І. Хімія: історичні кроки з давнини у майбутнє / Т. І. Висоцька // Історія науки і техніки. – 2013. – Вип. 4. – С. 151-158.

 14. Пічкур Т. В. Пріоритети державної політики у забезпеченні екологічної безпеки / Т. В. Пічкур, Т. І. Висоцька // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Транспортні системи і технології. — 2013. – Вип. 22. – С. 189-193.

 15. Висоцька Т. І. Новітні технології у моніторингу екологічних проблем (хімічний контекст) / Т. І. Висоцька, Т. В. Пічкур, О. Ю. Тананайко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія : Транспортні системи і технології. – 2016. – Вип. 28. – С. 234-241.

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,

Кафедра «Екологія та безпека життєдіяльності»

Адреса: 03115, м. Київ, вул. М. Котельникова, 29/18

Телефон кафедри: +38(044) 452-11-32

Електронна адреса: [email protected]