Про кафедру

Кафедра «Екологія та безпека життєдіяльності» (ЕБЖ) була створена у 1996 році в структурі факультету Управління залізничним транспортом.

Основним завданням кафедри є забезпечення екологічної підготовки фахівців для транспортного комплексу України.

Кафедра забезпечує підготовку першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 101 «Екологія» за освітньо-професійною програмою «Екологія транспортної інфраструктури».

При кафедрі функціонують спеціалізовані лабораторії:

 • лабораторія «Хімія»;

 • лабораторія «Екологія»;

 • філія кафедри екології та безпека життєдіяльності ДУІТ на базі «Науково-дослідному та конструкторсько-технологічному інституту залізничного транспорту» (НДКТІ) АТ «Укрзалізниця».

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • Удосконалення та розробка методів екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності;

 • Моделювання і прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища транспортною інфраструктурою;

 • Оцінка впливу на довкілля об’єктів транспортної галузі;

 • Підвищення ефективності реалізації проектів програми сталого розвитку транспорту;

 • Підвищення рівня екологічної безпеки транспортних підприємств;

 • Вивчення сучасних методів та процесів управління поводженням з відходами;

 • Розробка системи аналізу та прогнозування забруднення навколишнього середовища на підприємствах транспортної інфраструктури;

 • Підвищення якості вищої освіти.

При кафедрі діють студентські наукові гуртки:

 • студентський науковий гурток «Едельвейс»
  Керівник гуртка: к.і.н., доцент кафедри - Пічкур Т.В.

 • студентський науковий гурток «Зелена хімія»
  Керівник гуртка: к.х.н., доцент кафедри – Висоцька Т.І.

Співробітники кафедри

Сорочинська Олена Леонідівна

В.о. завідувача кафедри екології та безпеки життєдіяльності


Детальніше

Науковий ступінь – кандидат історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки й техніки).

Вчене звання – доцент.

Посада – в. о. завідувача кафедри екології та безпеки життєдіяльності.

Освіта:

2023 р. – Національний транспортний університет за спеціальністю 101 Екологія. Кваліфікація – магістр з екології.

2007 р. – Київський університет економіки і технологій транспорту за спеціальністю «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту». Кваліфікація: магістр, інженер-механік.

Вчене звання – доцент, присвоєно у 2018 році за кафедрою екологія та безпека життєдіяльності Державного університету інфраструктури та технологій.

На науково-педагогічній роботі з 1 вересня 2007 року.

Дисципліни, що викладаються:

 1. Основи охорони праці;

 2. Екологічне інспектування;

 3. Управління і поводження з відходами;

 4. Організація управління в природоохоронній діяльності;

 5. Збалансоване природокористування та ресурсозбереження;

 6. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності;

 7. Охорона праці в галузі;

 8. Цивільний захист.

Напрямки наукової діяльності:

 • удосконаленням управління охороною праці на підприємствах згідно міжнародних стандартів ISO;

 • проблеми накопичення відходів;

 • екологізація транспортної інфраструктури;

 • екологічне управління та організація екологічного контролю діяльності суб’єктів господарювання;

 • оцінка впливу на довкілля;

 • впровадження систем екологічного управління та енергетичного менеджменту на підприємствах;

 • дослідження екологічної безпеки транспортної діяльності;

 • управління ризиками на підприємствах транспортної інфраструктури.

Автор понад 70 наукових праць, а також понад 20 навчально-методичних праць, серед них 2 навчальних посібника.

Громадська активність:

 • Асоційований учасник громадської спілки «Асоціація професіоналів довкілля» (PAEW) з січня 2021 року.

 • Членкиня робочої групи з удосконалення екологічної освіти в Україні при комітеті Верхової Ради України з питань екологічної політики та природокористування, з квітня 2023 року.

 • Членкиня редколегії журналу «Історія науки і техніки».

Підвищення кваліфікації:

 • 2022 - Сумський національний аграрний університет. Підвищення кваліфікації за програмою «Передова європейська практика щодо оцінки життєвого циклу, соціального, екологічного обліку та звітності зі сталого розвитку» згідно проекту Erasmus+ Jean Monnet Module “EU BEST PRACTICE OF LIFE CYCLE ASSESSMENT, SOCIAL, ENVIRONMENTAL, ACCOUNTING AND SUSTAINABILITY REPORTING” / EULASTING 101047667-ERASMUS-JMO-2021-MODULE. Період стажування з 16 квітня 2022 р. по 16 червня 2022 р. (150 годин, 5 кредитів ECTS). Сертифікат про підвищення кваліфікації №010/2022 від 16.06.2022 р.

 • 2022 - Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти. Підвищення кваліфікації за темою «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти». Строк підвищення кваліфікації з 21.06.2022 р по 22.06.2022 р. (12 годин, 0,4 кредита ECTS). Сертифікат №0158/22К.

 • 2021 - Департамент безпеки праці і промислової безпеки АТ «Укрзалізниця». Підвищення кваліфікації на тему: «Формування нових професійних компетентностей в галузі охорони праці та промислової безпеки на залізничному транспорті для використання результатів за профілем «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», Довідка про стажування ЦПК-24/504 від 18.11. 2021 р., термін стажування з 04 жовтня по 12 листопада 2021 року, 180 ак.год. (6 кредитів ECST)

 • 2021 - Державний університет інфраструктури та технологій. Підвищення кваліфікації в рамках проєкту ERASMUS+«Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» . Сертифікат від 20.05.2021 р., (60 год, 2 кредити ECST).

 • 2020 - Варшавський університет технологій (Politechnika Warszawska) Підвищення кваліфікації в рамках проєкту ERASMUS+«Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг». Сертифікат від 23.12 2020 р., (60 год, 2 кредити ECST).

 • 2018 – Українська асоціація досконалості та якості. Підвищення кваліфікації за навчальним курсом «Системи управління якістю та аудит (ISO 9001:2015), (30 год, 1 кредит ECST).

 • 2016 – European Standards Institute SP.Z.O.O. (Warszawa) Topic: «Modern tendencies within occupational safety and health». Period of trainee: 01.11-07.11.2016.

Наукові профілі:

Scopus Author ID: 57211755088

Scopus Author ID: Персональна сторінка у Researchgate

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ORCID

Контакти:

e-mail: [email protected]

Пилипчук Олег Ярославович

Професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності


Детальніше

Науковий ступінь – доктор біологічних наук (спеціальність 07.00.07 - історія науки й техніки).

Вчене звання – професор.

Посада – професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності.

Освіта:

1970 р. – Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю Біологія. Кваліфікація – біолог, викладач біології і хімії.

1997 р. присвоєно вчене звання професор кафедри екології та безпека життєдіяльності Харківської державної академії залізничного транспорту.

На науково-педагогічній роботі з 1 серпня 1970 року.

Дисципліни, що викладаються:

 1. Транспортна екологія;

 2. Екологічна безпека;

 3. Екотоксикологія та радіоекологія.

Напрямки наукової діяльності:

До сфери наукових інтересів входить широке коло питань в галузях освіти та транспорту, зокрема питання екології, новітніх технологій перевезень пасажирів та вантажів, безпека організації перевезень, екологічна безпека залізничних перевезень, а також питання історії науки й техніки в цілому та історії розвитку транспорту зокрема.

Автор понад 500 наукових праць, з яких 34 монографії, а також понад 20 навчально-методичних праць, серед них 4 навчальних посібника (2 з грифом МОН України). Виконує активну роботу у сфері підготовки наукових кадрів: підготував 28 кандидатів та 5 докторів наук; здійснює керівництво аспірантами та консультування з докторських наукових досліджень.

Громадська активність:

Головний редактор збірника наукових праць «Історія науки і техніки» (ДУІТ), член редколегій трьох українських наукових фахових журналів, відповідальний редактор низки Всеукраїнських наукових конференцій.

Нагороди:

 1. Нагрудний знак «Знак пошани» (№194-к, наказ Міністерства аграрної політики України від 10 травня 2002 р.);

 2. нагороджений «Подякою» та іменним годинником від Київського міського голови О.О. Омельченка за ваговий внесок у розвиток історії науки (біобібліографічної справи) (2002 р.).

 3. нагороджений «Благословенною грамотою: З нами бог» за церковні заслуги перед Українською Православною церквою Київського патріархату, підписаною Філаретом) (2002 р.).

 4. Нагрудний знак «Відмінник освіти України» МОН України (№ 57264, наказ МОН № 189-к від 13.03. 2003 р.);

 5. Нагрудний знак «Петро Могила» (наказ МОН України №1274-к, посвідчення №184 від 12 грудня 2005 р.);

 6. Відзнака МВС України «За сприяння органам внутрішніх справ України» (№247 від 18 травня 2006 р.);(за 15-річну діяльність дружинником);

 7. Нагрудний знак «Почесний працівник транспорту України» (посвідчення №2396, наказ Міністерства транспорту та зв’язку України № 157-0 від 12 травня 2010 р.);

 8. Нагрудний знак «За вагомий особистий внесок у розвиток залізничного транспорту» (посвідчення № 0208, наказ Міністерства транспорту та зв’язку України № 278 від 1 листопада 2010 р.).

За багаторічну сумлінну працю у вищій школі та за значні наукові досягнення Академія наук вищої освіти України нагородила медалями:

 1. Імені Ярослава Мудрого (№ 44 від 26 грудня 2000 р.).

 2. Медаль «20 років Академії наук вищої освіти України» (посвідчення № 2 від 1 листопада 2012 р.),

 3. імені Володимира Пулюя (посвідчення №3, наказ №3 від 10 травня 2012 р.),

 4. імені Олександра Богомольця (посвідчення № 35 від 19 грудня 2015 р.),

 5. імені Святого Володимира (посвідчення № 5 від 27 червня 2017 р.).

 6. імені Миколи Дубини (посвідчення № 28 від 24 жовтня 2017 р.).

 7. імені Ярослава Мудрого (посвідчення № 23 від 20 листопада 2018 р.)

 8. Імені Івана Огієнка (посвідчення № 7. Від 14 грудня 1919 р.).

 9. Нагороджений пам’ятною медаллю «100 років Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН» (посвідчення № 15 від 9 листопада 2017 р.).

 10. 12 червня 2017 р. Патріарх Київський і Всієї Руси-України Філарет своїм Указом за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви нагородив Орденом святих Кирила і Мефодія (посвідчення № 556 від 12 червня 2017 року).

 11. Нагороджений нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення» (посвідчення № 61 від 24 квітня 2019 р.).

Підвищення кваліфікації.

 • 2022 – Департамент безпеки руху, охорони праці та екологічної безпеки АТ «Укрзалізниця». Підвищення кваліфікації на тему: «Розвиток професійних компетентностей галузевого екологічного спрямування», Довідка про стажування ЦПК-419 від 19.12.2022 р. Термін стажування з 10 жовтня по 30 листопада 2022 року, 180 ак.год. (6 кредитів ECST)

 • 2016 – Управління екологічним менеджментом ПАТ Укрзалізниця. Підвищення кваліфікації на тему: «Систематизація досвіду вітчизняних та європейських залізниць у природоохоронній сфері». Довідка про стажування від 23.02.2016 р.

Наукові профілі:

Scopus Author ID: 57211492123

Персональна сторінка у Google scholar

Персональна сторінка у ORCID

Контакти:

e-mail: [email protected]

Пічкур Тетяна Валеріївна

Доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності


Детальніше

Науковий ступінь – кандидат історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки й техніки).

Вчене звання – доцент.

Посада – доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності.

Освіта:

1993 – Київський державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю географія та біологія. Кваліфікація – вчитель географії та біології.

2023 – Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління за спеціальністю 101 Екологія. Кваліфікація: еколог, експерт з екології.

На науково-педагогічній роботі з 21 червня 1993 року.

Дисципліни, що викладаються:

 1. Загальна екологія;

 2. Загальна біологія;

 3. Основи екології та безпека життєдіяльності;

 4. Гідрологія;

 5. Екологія міських систем;

 6. Альтернативна енергетика;

 7. Транспортна географія.

 8. Управління екологічними проектами.

Напрямки наукової діяльності:

До сфери наукових інтересів входить широке коло питань в галузях освіти, екології, транспорту, зокрема питання щодо пропагування екологічної освіти і культури, особливостей взаємодії суспільства і природи в умовах сучасної екологічної ситуації, захисту природного середовища від забруднення та виникнення техногенних аварій і природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та призвести до процесів деградації природного середовища, а також питання історії науки й техніки в цілому та історії розвитку біологічної науки зокрема. Автор понад 120 наукових праць, з яких 2 монографії, а також понад 20 навчально-методичних праць, серед них 1 навчальний посібник. Підготувала 1-го кандидата наук.

Громадська активність:

Член-кореспондент Транспортної Академії України з червня 2013 року.

Дійсний член (академік) Міжнародної академії безпеки життєдіяльності з вересня 2004 року.

Нагороди:

Нагороджена Почесною грамотою Державної адміністрації залізничного транспорту України (2008р.), Подякою Міністра транспорту та зв’язку України (2010р.), Почесною грамотою Київської міської державної адміністрації (2013р.), Почесною грамотою Державного університету інфраструктури та технологій (2014р), Почесною грамотою Державного університету інфраструктури та технологій (2023р).

Підвищення кваліфікації:

 • Варшавська Політехніка, факультет транспорту (Республіка Польща); Сертифікат від 23.12.2020 р.; Тема стажування (підвищення кваліфікації) у рамках проекту ERASMUS+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг (CRENG)». Строк стажування (підвищення кваліфікації ) 16-20 листопада 2020 р. по 7-10 грудня 2020 р. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації (стажування) 60 годин / 2 кредити ЄКТС.

 • Державний університет інфраструктури та технологій; Сертифікат № 0083; Тема стажування (підвищення кваліфікації) у рамках проекту ERASMUS+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг (CRENG)».
  Строк стажування (підвищення кваліфікації ) 13 травня 2021 року по 20 травня 2021 р. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації (стажування) 60 годин / 2 кредити ЄКТС

 • Регіональна філія «Південно-Західна залізниця АТ «Укрзалізниця». Відділі з екологічної безпеки. Довідка № нок 07/860 від 05.07.2021 р. Тема «Екологічна безпека і охорона навколишнього природного середовища на залізничному транспорті». Обсяг підвищення кваліфікації 31 травня - 05 липня 2021 р., 180 годин / 6 кредитів ЄКТС.

Наукові профілі:

Персональна сторінка Google Scholar

Персональна сторінка у ORCID

Контакти:

e-mail: [email protected]

Висоцька Тетяна Іванівна

Доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності


Детальніше

Науковий ступінь – кандидат хімічних наук (спеціальність 02.00.02 – аналітична хімія).

Вчене звання – доцент.

Посада – доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності.

Освіта:

1975 – Національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю хімія. Кваліфікація – хімік за спеціалізацією «Аналітична хімія».

1997 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри екології та безпека життєдіяльності Харківської державної академії залізничного транспорту.

На науково-педагогічній роботі з 1 вересня 1976 року.

Дисципліни, що викладаються:

 1. Хімія з основами біогеохімії;

 2. Аналітична хімія природного середовища.

Напрямки наукової діяльності:

До сфери наукових інтересів входять питання в галузях освіти, хімії та екології, зокрема питання впливу хімічних забруднень на навколишнє середовище. Має понад 50 наукових праць, з яких понад 20 навчально-методичних праць.

Громадська активність:

Керівник студентського наукового гуртку «Зелена хімія»

Підвищення кваліфікації:

2021 - Відділ з екологічної безпеки Регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ Укрзалізниця. Тема – «Екологічна безпека і охорона навколишнього природного середовища на залізничному транспорті», 31 травня - 05 липня 2021р. Загальний обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

2021 – Державний університет інфраструктури та технологій; Тема у рамках проекту ERASMUS+ «Інжиніринт криз та ризиків у сфері транспортних послуг (CRENG)». 13 травня 2021 р. – 20 травня 2021р. Загальний обсяг 60 годин / 2 кредити ЄКТС.

2020 р. – Варшавська політехніка, факультет транспорту (Польща). Тема – «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг (CRENG)». 16-20 листопада 2020р. та 7-10 грудня 2020р. Загальний обсяг 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Наукові профілі:

Персональна сторінка у ORCID

Контакти:

e-mail: [email protected]

Соловйова Любов Маратівна

Доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності


Детальніше

Науковий ступінь – кандидат історичних наук (спеціальність 07.00.07 – історія науки й техніки).

Вчене звання – доцент.

Посада – доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності.

Освіта:

2022 – Національний транспортний університет за спеціальністю 101 Екологія. Кваліфікація – магістр з екології.

1998 – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю Біологія. Кваліфікація: вчитель біології

На науково-педагогічній роботі з 1 вересня 2012 року.

Дисципліни, що викладаються:

 1. Основи ергономіки.

 2. Ресурсозберігаючі технології на транспорті.

Напрямки наукової діяльності:

Сфера наукових інтересів включає в себе широкий спектр наукових дисциплін, областей досліджень і тематик. Основні напрямки наукових інтересів охоплюють питання пов’язані з ергономічними дослідженнями, які включають оцінку та оптимізацію робочих умов, розробку ергономічних рекомендацій та стандартів, розробку нових технологій і продуктів, що враховують потреби та можливості користувачів, а також сферу природничих наук та дисциплін, які вивчають природній світ і його закони, області досліджень, що стосуються історичного розвитку науки і техніки та широке коло питань в галузях освіти, екології та транспорту.

Автор та співавтор понад 42 наукових праць, з яких 1 монографія.

Громадська активність:

 • Член – кореспондент по відділенню історії освіти, науки і техніки Національної академії наук вищої освіти України. З червня 2021 р.

Підвищення кваліфікації:

 • 2022 - Національний транспортний університет. Спеціальність «Екологія», кваліфікація магістр з екології. Період стажування з 01.09.2020 по 31.05.2022 3600 годин (120 кредитів ЄКТС).

 • 2019 - Міжнародне стажування для освітян. Тема: «Академічна доброчесність: виклик сучасності», на базі Вищого Духовного Семінаріуму UKSW за підтримки Фундації ADD (м. Варшава, Польща). Період стажування з 02 грудня по 13 грудня 2019 року 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

Наукові профілі:

Scopus Author ID: 57216504607

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ResearchGate

Персональна сторінка у ORCID

Контакти:

e-mail: [email protected]

Лук'янова Віталіна Віталіївна

Доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності


Детальніше

Науковий ступінь – кандидат хімічних наук (спеціальність 02.00.11 – Колоїдна хімія).

Вчене звання – доцент.

Посада – доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності (за сумісництвом)

Освіта:

1998 р. – Національний технічний університет України «КПІ», кваліфікація бакалавр, напрям підготовки «Хімічна технологія та інженерія».

2000 р. – Національний технічний університет України «КПІ», кваліфікація інженер хімік-технолог, за спеціальністю «Промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища».

2019 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри екології та безпека життєдіяльності Національного транспортного університету.

На науково-педагогічній роботі з 1 вересня 2003 року.

Дисципліни, що викладаються:

 1. Вступ до фаху;

 2. Оцінка впливу на довкілля в транспортній галузі.

Напрямки наукової діяльності:

 • оцінка якості природних та стічних вод

 • екосистемні послуги на природоохоронних територіях

 • проблеми накопичення відходів

 • технології захисту водного середовища

Автор 115 публікацій, з них 87 наукових та 17 навчально-методичного характеру, два Патенти на винахід, у тому числі 45 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях та 17 наукових праць - у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus.

Громадська активність:

 • експерт освітніх програм спеціальності 101 Екологія (Національна агентство із забезпечення якості вищої освіти).

 • член ГЕР 18 «Виробництво та технології», спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Підвищення кваліфікації:

 • 2017 - Міжнародне стажування (108 годин): Zoznam účastníkov stáže INOVÁCIA VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ: GLOBÁLNE TRENDY A REGIONÁLNE SKÚSENOSTI (Інновації в вищій освіті: міжнародні тенденції та регіональний досвід).

 • 2017 – Вимоги до екологічних компетенцій фахівців відповідно стандартів вищої освіти. Еколого-економічні аспекти розвитку транспортно-дорожнього комплексу. Управління проектами як метод вирішення глобальних екологічних проблем.16.03-18.05.2017р., 3,6 кредити, Свідоцтво про підвищення кваліфікації ТУ №020709 15000068-17 від 18 травня 2017, реєстр. Номер 176/17.

 • 2020 – Online Training Course «System of environmental education in protected areas of Ukraine» Presented by the European Wilderness Society and Vlado Vancura Wilderness Academy; Conducted in cooperation with the Ministry of Environmental protection and natural resources of Ukraine, Ukraine State Environmental Academy of postgraduate education and management, Ukraine, 16-24 of November, 2020.

 • 2021 – Certificate by European Academy of Sciences and Research on being of scientist course, № XI-12-190293846-20 (2021), 10 hours.

 • 2021 – "2021 Seminar on Management and Protection of Nature Reserve for Developing Countries (Online)" sponsored by the Ministry of Commerce, P. R. China and organized by China National Bamboo Research Center and Department of Natural Protected Areas Management, National Forestry and Grassland Administration, P. R. China from April 1 5th —April 28th (Certificate No. 20A0320052).

 • 2022 – Участь у тренінгові Національного агентства спільно з Британським агентством QAA за підтримки British Council Україна «Галузевий аспект акредитації: міжнародний досвід» для членів галузевих експертних рад обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС). Реєстраційний № 0095 (QAA)/2022 Сертифікат видано 03 лютого 2022 року.

Наукові профілі:

Scopus Author ID: 57208259984

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ORCID

Контакти:

e-mail: [email protected], [email protected]

Сальнікова Анна Валеріївна

Cтарший викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності


Детальніше

Науковий ступінь – кандидат сільськогосподарських наук (спеціальність 03.00.16 — історія науки й техніки).

Посада – старший викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності (за сумісництвом).

Освіта:

2010 р. – Національний університет водного господарства і природокористування (м. Рівне), за спеціальністю 8.070801 - «Екологія та охорона навколишнього середовища». Кваліфікація – магістр з Екології.

На науково-педагогічній роботі з 17 березня 2014 року.

Дисципліни, що викладаються:

 1. Грунтознаство;

 2. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище;

 3. Моделювання та прогнозування стану довкілля.

Напрямки наукової діяльності:

До сфери наукових інтересів входить широке коло питань в галузях освіти, екології та сільського господарства, зокрема органічне виробництво продукції рослинництва, екологічне нормування грунтів. Автор понад 80 наукових праць, з яких 3 монографії, а також понад 12 навчально-методичних праць.

Підвищення кваліфікації:

 • Міжнародне стажування «Multidisciplinary Approaches inEducation and Research» у Латвійському університеті природничих наук і технологій (17 травня – 19 червня 2021р.). Загальний обсяг 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

 • Стажування в Норвезькому університеті наук про життя 25 листопада – 12 грудня 2022 р. у рамках навчального проєкту «Об’єднаної українсько-норвезької програми освіти в галузі радіоактивності навколишнього середовища», що фінансуються Норвезьким центром міжнародного співробітництва у галузі освіти (DiKU), Project N° CPEA-2015/10108.

 • Дистанційний навчальний курс «Academic Writing and Publishing», що проходив у рамках проекту СРЕА-2015/10108 «Об’єднана українсько-норвезька програма освіти в галузі радіоактивності навколишнього середовища», 14 лютого - 4 березня 2022 р., Сертифікат №10-2022-39.

 • "Цифрові інструменти GOOGLE для освіти" базовий рівень ТОВ Академія цифрового розвитку - №GDTfE-03-Б-00444, 2022 р. Загальний обсяг 30 годин (1 кредитів ЄКТС).

 • "Цифрові інструменти GOOGLE для освіти" середній рівень ТОВ Академія цифрового розвитку - №GDTfE-03-C-00350, 2022 р. Загальний обсяг 15 годин (0,5 кредитів ЄКТС).

 • "Цифрові інструменти GOOGLE для освіти" поглиблений рівень ТОВ Академія цифрового розвитку -NoGDTfE-03-П-00009, 2022 р. Загальний обсяг 15 годин (0,5 кредитів ЄКТС).

 • Series of workshops Implementation of green and digutal technologies in inrternational education environment 03 - 07 October 2022 Сертифікат №ІЕЕ – 115 Загальний обсяг 15 годин (0,5 кредитів ЄКТС).

 • «Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності» з 31.10.2022 по 11.11.2022 р. СС 00493706/017861-22 Національний університет біоресурсів і природокористування України. Загальний обсяг 60 годин (2 кредити ЄКТС).

 • Інститут агроекології і природокористування Підвищення кваліфікації з питань агроекології, екологічної безпеки та природокористування сертифікат - АА 13722479/000037-22. Загальний обсяг 30 годин (1 кредит ЄКТС).

Наукові профілі:

Scopus Author ID: 58101914700

Персональна сторінка у Google Scholar

Персональна сторінка у ResearchGate

Персональна сторінка у ORCID

Контакти:

e-mail: [email protected]

Ничкалюк Галина Валентинівна

Cтарший викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності


Детальніше

Посада – старший викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності.

Освіта:

2017 р. – Національний університет біоресурсів і природокористування України – магістр біотехнолог, спеціальність «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».

2022 р. – Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України – аспірантура спеціальність «202 - захист і карантин рослин».

На науково-педагогічній роботі з 1 вересня 2023 року.

Дисципліни, що викладаються:

 1. Екологія людини;

 2. Біотехнологія;

 3. Моніторинг довкілля;

 4. Метеорологія та кліматологія;

 5. Основи біобезпеки та біоетики;

 6. Ландшафтна екологія.

Напрямки наукової діяльності:

До сфери наукових інтересів входить широке коло питань в галузях освіти, екології та сільського господарства, зокрема екологічний моніторинг НС, біосенсорна діагностика НС та продуктів АПК, екологічна біотехнологія та біоенергетика.

Наукові профілі:

Персональна сторінка у ORCID

Контакти:

e-mail: [email protected]

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет управління залізничним транспортом,

Кафедра «Екологія та безпека життєдіяльності»

Адреса: 03115, м. Київ, вул. М. Котельникова, 29/18

Електронна адреса: [email protected]