Аудиторний фонд факультету

Лабораторія руху поїздів

Комп'ютерні класи факультету

Хімічна лабораторія

Лабораторія "Екологія транспортної інфраструктури"

Наукова лабораторія "Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз"