Факультет управління залізничним транспортом

Факультет управління залізничним транспортом був створений у 1996р. і сьогодні є одним із найпрестижніших факультетів Університету, який пропонує отримати конкурентоспроможну на ринку праці професію інженера-управлінця транспортної галузі, а також виконує підготовку інженерно-технічних працівників у галузі екології.

Факультет здійснює підготовку на рівні стандартів вищої освіти України висококваліфікованих фахівців із галузей знань:

  • 27 Транспорт, спеціальність 275 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)", освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»;

  • 10 Природничі науки, спеціальність 101 "Екологія", освітньо-професійна програма «Екологія транспортної інфраструктури».

Підготовка спеціалістів здійснюється шляхом поєднання теоретичної і практичної підготовки під час проходження навчальних, виробничих, експлуатаційних та науково-дослідних практик на підприємствах залізничного транспорту зокрема та транспортної галузі в цілому.

В складі факультету чотири кафедри, три з яких є випускаючими:

Організує роботу факультету деканат.