Наш факультет пропонує отримати конкурентоспроможну на ринку праці професію.

Обирайте та отримуйте якісну освіту!

Освітній ступінь: Бакалавр, Магістр.

Форми навчання:

Денна та заочна.

Терміни навчання:

 • Бакалавр (після школи) – Денна (4 роки) та Заочна (5 років);

 • Бакалавр (після коледжу) – Денна та Заочна (3 роки);

 • Магістр – Денна та заочна (1 рік і 4 місяці).

Ліцензовані обсяги: 250 місць, 120 місць.

Спеціальність: 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

ОПП "Транспортні технології на залізничному транспорті"

Бакалавр з транспортних технологій – це самостійна професія з власним професійно-специфічним інструментарієм і навичками. Він підготовлений для виконання роботи у транспортних підрозділах підприємств, забезпечення функціонування та взаємодії усіх видів транспорту, організації якісного обслуговування клієнтів із наданням широкого кола послуг.

При управлінні транспортним процесом, бакалавр обґрунтовує і приймає рішення у типових ситуаціях, використовуючи для цього сучасні інформаційні технології, досягнення науки у транспортній галузі та методи і форми управлінської діяльності; веде постійний пошук нових можливостей, залучає і використовує для рішення поставлених задач ресурси з різних джерел, домагаючись підвищення ефективності організації перевезень.

Магістр – це фахівець з організації перевезень і управління на залізничному транспорті компетентний вирішувати наступні завдання:

 • організовувати ефективні транспортно-технологічні схеми доставки вантажів;

 • забезпечувати безпеку руху транспортних одиниць у різних умовах;

 • комплексно оцінювати ефективність функціонування систем організації руху;

 • оцінювати екологічну безпеку функціонування транспортних систем;

 • прогнозувати розвиток транспортних систем;

 • виконувати наукові та проектні роботи з удосконалення функціонування і розвитку транспортних систем.

Освітній ступінь: Магістр.

Форми навчання:

Денна та заочна (1 рік і 4 місяці).

Терміни навчання:

 • Денна та заочна (1 рік і 4 місяці).

Ліцензовані обсяги: 120 місць.

Спеціальність: 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

ОПП "Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз"

Чому слід обрати нову європейську магістерську програму «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз»?

Тому що:

 • Це можливість здобути затребувану на ринку праці професію, адже ОПП створено на запит провідних підприємств транспортної галузі.

 • Це унікальна можливість опанувати найкращі практики провідних кампаній та науковців України та світу, адже ОПП створено в рамках проекту Європейського союзу «Еразмус+».

 • Ваші знання та досвід матимуть найвищу цінність, адже ОПП є унікальною, якої досі не існувало в українському освітньому середовищі.

Що ви зможете опанувати?

 • Розуміння ризиків та кризових ситуацій та їх вплив на транспортну галузь.

 • Вміння креативно управляти ризиками та кризами на транспорті, а саме:

  • вміння ідентифікувати, прогнозувати та оцінювати ризики;

  • вміння розробляти стратегію мінімізації ризиків;

  • вміння проектувати та оперативно реалізувати антикризові заходи.

Де ви будете працювати?

На посадах керівників, менеджерів, фахівців обов’язки яких пов’язані з:

 • організацією та управління транспортними, транспортно-виробничими, транспортно-складськими процесами;

 • реалізацією транспортних технологій;

 • наданням транспортно-логістичних, операторських та експедиторських послуг;

 • проектуванням транспортних систем;

 • виконанням наукових досліджень та викладацькою діяльністю у сфері транспортних систем і технологій.

Освітній ступінь: Бакалавр

Форми навчання:

Денна та заочна.

Терміни навчання:

 • на основі повної загальної середньої освіти - денна та заочна (3 роки 10 місяців)

 • на основі ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) – денна та заочна (2 роки 10 місяців)

Ліцензовані обсяги: 50 місць.

Спеціальність: 101 Екологія

ОПП "Екологія транспортної інфраструктури"

Бакалавр з екології – це самостійна професія з власним професійно-специфічним інструментарієм і навичками. Він підготовлений до виконання функціональних професійних, організаційних, управлінських обов’язків у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Вони зможуть проводити оцінку впливу об’єктів транспортного комплексу на навколишнє природне середовище, визначати екологічну, економічну та соціальну ефективність природо-охоронних заходів, та будуть здатні динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні навички під час вирішення завдань та проблемних питань екологічної безпеки у галузі транспортної інфраструктури.

Випускники, що здобудуть ступінь бакалавра за спеціальністю 101 Екологія, зможуть працювати:

 • на підприємствах, що оцінюють рівень забрудненості та здійснюють контроль якості різних компонентів навколишнього середовища;

 • в організаціях, що здійснюють постійний моніторинг стану навколишнього середовища;

 • у наукових дослідних установах;

 • в природоохоронних організаціях;

 • на підприємствах транспортної інфраструктури (зокрема: АТ «Укрзалізниця», КП «Київський метрополітен», транспортні логістичні компанії);

 • в муніципальних структурах.

Освітній ступінь: Бакалавр

Форми навчання:

Денна та заочна.

Терміни навчання:

 • Бакалавр (після школи) - денна та заочна (3 роки 10 місяців)

 • Бакалавр (після коледжу) – денна та заочна (2 роки 10 місяців)

Ліцензований обсяг: 125 місць.

Спеціальність: 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

ОПП "Транспортна логістика та міжнародні мультимодальні перевезення"

Після закінчення навчання випускники освітньої програми «Транспортна логістика та міжнародні мультимодальні перевезення» можуть працювати у сфері:

управління перевізним процесом у міжнародному сполученні (провідний фахівець з управління перевезеннями), магістрального та промислового залізничного транспорту в структурах комерційного департаменту ПАТ «Укрзалізниця» (постачання, під’їзних колій, договірної роботи, відділах маркетингу тощо) та структурах міжгалузевих підприємств промислового залізничного транспорту; закупівельної логістики в організаціях, які мають справу з міжнародними перевезеннями (менеджер-логіст із закупівель, менеджер-логіст з матеріально-технічного забезпечення тощо); транспортно-експедиторської діяльності (менеджери та фахівці експедиторських, стивідорних, тальманських та консалтингових фірм); управління логістичними центрами та терміналами (керівники підрозділів різних рівнів) та інші посади, службові обов’язки яких пов’язані з організацію та управлінням транспортними, транспортно-виробничими, транспортно-складськими процесами, реалізацією транспортних технологій, наданням транспортно-логістичних, операторських та експедиторських послуг, проєктуванням транспортних систем.

Абітурієнту:

Бажаєш отримати якісну освіту і конкурентоспроможну на ринку праці професію інженера-управлінця транспортної галузі, а також інженера у галузі екології?

Тоді запрошуємо стати студентом нашого факультету!

Тут ви отримаєте знання які допоможуть вам у майбутньому!

Тут готують конкурентоспроможних фахівців для транспортної галузі!


Важливі події

Готуємо кадри для залізничного транспорту!

Ми – єдиний в регіоні заклад вищої освіти в якому здійснюється підготовка кваліфікованих фахівців для залізничного транспорту.

Євроінтеграція студентів та випускників!

Наші студенти мають можливість навчатися за Європейськими програмами. Ми співпрацюємо з університетами країн Європи.

Поєднуємо навчання з практикою!

Наші студенти вдосконалюють свої професійні навички на провідних підприємствах транспортної інфраструктури.

Потужний кадровий потенціал!

Бакалаврів, магістрів, докторів філософії та докторів наук готують досвідчені фахівці транспортної галузі та інших галузей.